Noetic Academy Danel - This is a work in progress. Please send corrections, suggestions and faceplates to: noeticacademydanel AT gmail.com

Dorians

But after the return of the Heracleidae and the partitioning of the country, it came to pass that many of the former inhabitants were driven out of their homelands into Attica by the Heracleidae and the Dorians who came back with them. - Strabo

After the conclusion of the Trojan war and the death of Nestor after his return home, the Dorian expedition and return of the Heracleidae, which took place two generations later, drove the descendants of Nestor from Messenia. This has already formed a part of my account of Tisamenus. - PAUSANIAS, Description of Greece

Afterwards he turned his thoughts to the alliance which he had been recommended to contract, and sought to ascertain by inquiry which was the most powerful of the Grecian states. His inquiries pointed out to him two states as pre-eminent above the rest. These were the Lacedaemonians and the Athenians, the former of Doric, the latter of Ionic blood. And indeed these two nations had held from very, early times the most distinguished place in Greece, the being a Pelasgic, the other a Hellenic people, and the one having never quitted its original seats, while the other had been excessively migratory; for during the reign of Deucalion, Phthiotis was the country in which the Hellenes dwelt, but under Dorus, the son of Hellen, they moved to the tract at the base of Ossa and Olympus, which is called Histiaeotis; forced to retire from that region by the Cadmeians, they settled, under the name of Macedni, in the chain of Pindus. Hence they once more removed and came to Dryopis; and from Dryopis having entered the Peloponnese in this way, they became known as Dorians. http://www.fordham.edu/halsall/ancie...us-history.txt Herodotus - History

Dolazak Dorana dogodio se dvije generacije poslije Trojanskog rata.

Paeonians origin from Teucer,
Tjeker are founders of town Dor,
could they be Dorians in origin?

In ancient Greece, Dorians are Macedonians (settled just south of Paeonians) and Spartans...

 

Tel Dor

Dor was an ancient royal city of the Canaanites, (Joshua 12:23) whose ruler was an ally of Jabin king of Hazor against Joshua, (Joshua 11:1,2). In the 12th century, the town appears to have been taken by the Tjekker, and was ruled by them at least as late as the early 11th century BCE. It appears to have been within the territory of the tribe of Asher, though allotted to Manasseh, (Joshua 17:11; Judges 1:27). It was one of Solomon's commissariat districts (Judges 1:27; 1 Kings 4:11). It has been placed in the ninth mile from Caesarea, on the way to Ptolemais.

The Tjeker are perhaps one of the few Sea Peoples for whom a ruler's name is recorded - in the 11th-century papyrus account of Wenamun, an Egyptian priest, the ruler of Dor is given as "Beder".

According to Edward Lipinski, the Sicals (Tjekker) of Dor were seamen or mercenaries, and b3-dỉ-r (Beder) was the title of the local governor, a deputy of the king of Tyre.

No mention of the Tjeker is made after the story of Wenamun.

Dor was located on the Western boundary of Manasseh and the Northern Boundary of Dan. The name of the ruler of the Tjekker. Beder in that it is unique in Egyptian records. A Bezer was a son of Liph, one of the heads of the Tribe of Asher. Asherites might have controlled the commerce of that city perhaps together with the families of Dan.

The tribe of Asher did not drive out the inhabitants of Acco (Judges 1.31) it had been allotted to them and it is perfectly possible to read the name Tjekker as people from the location of Acco.

The suffix esh is merely the Hebrew aish. So we have man or men of "W". But there is no "W" in the Egyptian hieroglyphics of this word, it has been written Weshesh for convenience. It would better have been written Ueshesh or Uashesh. "And the sons of Asher , Imnah and Ishvah and Ishvi" (Genesis 46:17)


Sparta

Heraldry Points the Way

If you study the Iliad closely, you will discover that the shields of the protagonists at the siege of Troy were painted with HERALDIC SYMBOLS that represented the clans present at the conflict. The leaders of the Greek armies carried shields decorated with both EAGLES and LIONS, while the Trojan defenders also had LIONS on their shields. The Iliad also describes a huge EAGLE as appearing over the contending armies at the siege of Troy. What do these symbols mean?

Josephus, in his Antiquities of the Jews, records that the Lacedaemonian king Areios sent an embassy to the Jewish High Priest acknowledging that the JEWS and the LACEDAEMONIANS were RACIALLY AKIN, both having descended from Abraham. A later High Priest, sending envoys to visit the SPARTANS recalled the incident.

It is of the greatest interest to read that the SEAL on the letter from Sparta showed an EAGLE holding fast a SERPENT. BOTH these emblems are ISRAELITISH -- OF THE TRIBE OF DAN! The Spartans had preserved it for their official transactions. This episode is confirmed in the apocryphal Book of I Macabees.

Jonathan

Odgovor židovskog velikog svećenika na pismo spartanskih Grka:

... "Jonathan visoki svećenik židovskog naroda na ephori i Senat i narod u Lacedaemonians, poslati čestitku:

"Kada je u prijašnjim vremenima poslanica je donijeli do Onias, koji je tada bio naš veliki svećenik... U vezi roda koji je bio između nas i vas, primjerak koji je ovdje prisajedine, oboje smo radosno primili poslanicu... Jer mi bili su i zadovoljni zbog toga od svetim spisima, ali nije mi se ne misli stati, najprije početi zahtjev tog odnosa prema vama, slava koju nam sada daje vama. To je dugo vremena otkako ovoj vezi našeg vama bijaše obnovio, a kada smo, nakon svete i festivalskih dana ponuditi žrtve Bogu, molimo Ga za vaše očuvanje i pobjede.... Vi ćete, dakle, dobro da vas pišite nam, i pošaljite nam račun ono što stoji u potrebi od nas, jer smo u svemu sklon ponašati prema vašim željama " (starine Židova, XIII, 5, 8).

U drevnoj mitologiji, Bryant se odnosi na Stephanus Byzantium ukazuje da Alexander Polyhistor i Claudius Jolaus također govore o izravnoj vezi između spartanskih Grka i Izraelaca (vol. 5, str. 51-52, 60).

Prva knjiga o Makabejcima

Spartanski kralj Arije pozdravlja velikog svećenika Oniju. Našlo se u spisu o Spartancima i Židovima da su braća i da su od Abrahamova roda. Sad, kad to znamo, bit će nam drago ako nam pišete o vašem blagostanju. Mi vam pišemo ovako: vaša stada i vaša dobra naša su, a naša su vaša. Zato smo odredili da vam se u tom smislu donese poruka.

 
Spartanci - amblem zmija

Lakonske izjave

Spartanci su bili škrti na riječima, pa je i u današnjem jeziku ostao izraz lakonski za jezgrovitu izjavu.

Evo četiri slavna primjera spartanskih izjava:

Prema legendi, kada je kralj Filip II Makedonski namjeravao napasti Spartu, te im je poslao poruku: Ako uđem u Lakoniju, spalit ću Spartu. Spartanci su kao odgovor poslali samo jednu riječ: Ako.

Kad je u Peloponeskom ratu spartanski vojskovođa Mindar izgubio veliku pomorsku bitku protiv Atenjana, vojska je u grad poslala ovu poruku: Brodovi izgubljeni, Mindar mrtav, vojska gladuje, ne znamo što ćemo.

Kad su spartanci išli u rat, žene koje su im držale do časti bi im rekle: S njim ili na njemu pokazujući na štit.

U trenutku kad u Termopilima Spartanci iščekuju dolazak Perzijanaca, stiže im Trahinjanski glasnik i priopćava da neprijatelja ima toliko da će njihove odapete strijele sakriti sunce. Brz odgovor dao je spartanski vojnik Dijanek - Barem ćemo se boriti u hladu.

  • Sherden > Argive > Dorians > Sparta & Macedonia

 

Sabines - Spartanci

In Dionysius's work, a group of Lacedaemonians fled Sparta since they regarded the laws of Lycurgus as too severe. In Italy, they founded the Spartan colony of Foronia (near the Pomentine plains) and some from that colony settled among the Sabines. According to the account, the Sabine habits of belligerence (aggressive or warlike behavior) and frugality (prudence in avoiding waste) were known to have derived from the Spartans. Plutarch also states in the Life of Numa Pompilius, "Sabines, who declare themselves to be a colony of the Lacedaemonians..."


Samnitski vojnici, freska iz Nole

 

Ares - Sparta

Ares (grč. Άρης, Arês ili Ἄρεως, Areôs) u grčkoj mitologiji bog je rata, najstariji sin Zeusa i Here. Opisan je kao snažan, kao silnik i svađalica. Aresov je pandan u rimskoj mitologiji Mars.

Ares je bio bog ratovanja koje je samo sebi svrhom, radovao se smrti i junaka i običnih smrtnika. Radovali su ga miris krvi, borba, zveket oružja, jauci. Aresa nije zanimao uzrok rata, čak ni ishod, bitno je bilo samo ratovanje. Mrzio je ostale bogove, a i svoje roditelje, a posebice božicu Atenu. Smatran je i praocem Amazonki, plemena ratobornih žena.

Dim i Fob (Deimos i Phobos) bili su njegova djeca s Afroditom, a označavali su užas i strah. Također je uz njega bio i Kidem, demon zveketa bitke. Homer u Ilijadi spominje da je sestra i društvo smrtonosnog Aresa boginja nesloge i razdora Erida, a također i Enija, boginja ratnog klanja.

Jahve nad vojskama - Ares

Sav Izrael, od Dana do Beer Šebe, spozna da je Samuel postavljen za proroka Jahvina. (21) Jahve se i dalje javljao u Šilu, jer se objavljivao Samuelu, <4 1>i riječ se Samuelova obraćala svemu Izraelu. (Eli je bio vrlo star, a njegovi su sinovi ustrajali u svome opakom postupku pred Jahvom.)

#4U ono vrijeme skupiše Filistejci vojsku protiv Izraela. Izraelci iziđoše pred njih da se pobiju i utaboriše se kod Eben Haezera, dok su Filistejci udarili tabor kod Afeka. (2) Filistejci se svrstaše u bojni red protiv Izraela i nasta žestoka bitka. Izrael podleže Filistejcima: oko četiri tisuće ljudi pogibe na bojištu, na otvorenu polju. (3) Kad se narod vratio u tabor, rekoše starješine Izraelove: "Zašto je Jahve dopustio da nas Filistejci danas pobijede? Pođimo u Šilo po Kovčeg saveza Jahvina neka dođe u našu sredinu i spasi nas iz ruku naših neprijatelja." (4) Narod posla ljude u Šilo i donesoše odande Kovčeg saveza Jahve nad vojskama, koji stoluje nad kerubinima; oba sina Elijeva, Hofni i Pinhas, dođoše kao pratioci Kovčega. (5) Kad je Kovčeg Jahvin stigao u tabor, sav Izrael podiže gromki poklik, od kojega odjeknu zemlja. (6) Filistejci čuše taj gromki poklik i zapitaše: "Što znači taj gromki poklik u taboru Hebreja?" I shvatiše da je Kovčeg Jahvin stigao u njihov tabor. (7) Tada Filistejce obuze strah jer su govorili: "Bog je došao u tabor!" I povikaše: "Jao nama! Tako nije bilo dosad. (8) Jao nama! Tko će nas izbaviti iz ruke toga silnog Boga? To je onaj koji je udario Egipat svakojakim nevoljama. - Prva knjiga o Samuelu

Jahve nad vojskama = Ares bog rata

Ares

Ares is the Greek god of war. He is one of the Twelve Olympians, and the son of Zeus and Hera. In Greek literature, he often represents the physical or violent and untamed aspect of war, in contrast to his sister the armored Athena, whose functions as a goddess of intelligence include military strategy and generalship.

The Greeks were ambivalent toward Ares: although he embodied the physical valor necessary for success in war, he was a dangerous force, "overwhelming, insatiable in battle, destructive, and man-slaughtering." His sons Phobos (Fear) and Deimos (Terror) and his lover, or sister, Enyo (Discord) accompanied him on his war chariot. In the Iliad, his father Zeus tells him that he is the god most hateful to him. An association with Ares endows places and objects with a savage, dangerous, or militarized quality. His value as a war god is placed in doubt: during the Trojan War, Ares was on the losing side, while Athena, often depicted in Greek art as holding Nike (Victory) in her hand, favoured the triumphant Greeks.

Ares plays a relatively limited role in Greek mythology as represented in literary narratives, though his numerous love affairs and abundant offspring are often alluded to. When Ares does appear in myths, he typically faces humiliation. He is well known as the lover of Aphrodite, the goddess of love, who was married to Hephaestus, god of craftsmanship. The most famous story related to Ares and Aphrodite shows them exposed to ridicule through the wronged husband's device.

Ares in Sparta

In Sparta, Ares was viewed as a model soldier: his resilience, physical strength, and military intelligence were unrivaled. An ancient statue, representing the god in chains, suggests that the martial spirit and victory were to be kept in the city of Sparta. That the Spartans admired him is indicative of the cultural divisions that existed between themselves and other Greeks, especially the Athenians.

Although Ares received occasional sacrifice from armies going to war, the god had a formal temple and cult at only a few sites. At Sparta, however, each company of youths sacrificed a puppy to Enyalios before engaging in ritual fighting at the Phoebaeum.[n 3] The chthonic night-time sacrifice of a dog to Enyalios became assimilated to the cult of Ares.

Founding of Thebes

One of the roles of Ares was expressed in mainland Greece as the founding myth of Thebes: Ares was the progenitor of the water-dragon slain by Cadmus, for the dragon's teeth were sown into the ground as if a crop and sprang up as the fully armored autochthonic Spartoi. To propitiate Ares, Cadmus took as a bride Harmonia, a daughter of Ares's union with Aphrodite. In this way, Cadmus harmonized all strife and founded the city of Thebes.


Lidija

Lidija (asirski: Luddu; grčki: Λυδία) je kraljevstvo iz Željeznog doba. Nalazila se istočno od drevne Ionije, a njeni stanovnici govorili su jezik poznat kao lidijski. Lidija (poznata kao Sparda od strane Ahemenida) je satrapija (pokrajina) Ahemenidsko Perzijskog carstva. Tabal, imenuje Kir Veliki , bilo je prvi satrap (guverner). Smatra se kako su se najstarije kovanice pojavile u Lidiji oko 660. pr. Kr. Glavni grad regije bio je Sard. Teritorij Lidije još su oko 1200. pr. Kr. naseljavali Hetiti. Lidija se spominje u Homerovoj Ilijadi kao Maionia ili Maeonia, a prema grčkim izvorima regija je naziv „Lidija“ dobila prema kralju Lidu. Herodot tvrdi kako su Lidijci izumili kovani novac, kojeg su kovali od zlata i srebra. Sredinom 6. stoljeća pr. Kr. Lidijom je vladao kralj Krez koji je bio poznat po golemom bogatstvu, pa i danas postoji uzrečica „Bogat kao Krez“. Krez je financirao gradnju Artemidinog hrama u Efezu koji spada u sedam svjetskih čuda. Godine 546. pr. Kr. perzijski vladar Kir Veliki osvaja Lidiju koja postaje perzijska pokrajina.

 
Croesus

Sard (s ɑr d ɪ s) ili Sardes (s ɑr d sam z, lidijsko: Sfard, starogrčki: Σάρδεις Sardeis; staroperzijski: Sparda) je drevni grad na mjestu današnje Sart (Sartmahmut prije 19. listopada 2005.) u Turskoj u Manisa provinciji. Sard je bio glavni grad drevnog kraljevstva Lidije, je jedan od važnijih gradova Perzijskog Carstva, sjedišta namjesnika pod Rimskim Carstvom, a metropola provincije Lydia u kasnijem rimskom i bizantskom dobu. Kao jedan od sedam crkava u Aziji, upućena je od Ivana u Knjizi Otkrivenja u Bibliji. Njegova važnost je zbog, prvo svoje vojne snage, drugo na važnoj autocesti koja vodi od unutrašnjosti do Egejskog mora, a treće na široku i plodnu ravnicu u Hermusu.

"Spard" ili "Sard", drugo ime usko povezano s imenom Tirensko, bio je glavni grad zemlje Lidije, izvorni dom od Tyrrhenians; je iz Grci kao "Sardu". Ime konzervirani grčkim i egipatskim vizualizacije je "Sard," jer Grci ga zovu "Sardu" a ime se pojavljuje u egipatskim natpisima kao "Srdn."


Makedonci

Grčki povjesničar Herodot otkriva da su neki od starih Grka zapravo došli iz Egipta, te da je predak Dorskih prinčeva u južnoj Grčkoj je određeni "Danae, kći Acrisus" (Herodot , VI, 1, iii). Pojam "Dorian" očito dolazi od imena grada Manašeova u sjevernom Izraelu, pod nazivom "Dor," blizu obale Sredozemlja. Dorani su očito Danovci, od Danova plemena, možda pomiješana sa nekim od potomaka Manašeovih.
Danova plemena su se naselila i u ovu regiju, i okolna područja, ostavljajući svoje ime u Mace-DON-la, i Dar-DAN-elles, a na sjeveru uz rijeku DAN-Ube, a na području Sarmata nalaze se rijeke DN-iper, DN-Ister, a DON - Mygdonia, Edoni

Mace-Don-ia and the Dar-DAN-ells, and on the north by the river DAN-ube. In the territory of Sarmatia, which in some maps is Scythia, in others Gomer, there are the rivers D-n-iper, D-n-ister, and the DON.
The fact that the Dnieper and the Dniester are written without a vowel between the D and the N is quite as significant as the fact that the Don has one.

In the ancient Hebrew there are no written vowels, and that in the word Dan there are only two letters used which are equivalent to the English D and N. Hence it makes no difference if the word is Dan, Don, Dun, Din or Den, it is equal to the Hebrew D-n, in which the speaker sounds the vowel according to characteristics of his own dialect.

  • Sherden > Argive > Dorians > Sparta & Macedonia

 

Moćni Hercules

Biblijski Arheolog Magazine komentira, "lavovi, nisu bili česti u Grčkoj." (59: 1, str.17). U Grčkoj nikada nije bilo lavova.

Riječ Hercules na grčkom je "Heraklo", gotovo identično sa hebrejskom riječi za trgovce, "Heraclim", a Heraklo je došao iz "Argos". Grčki mitovi govore da su ljudi iz Argos Danioi, i potomci su "Danaos" i "Bele". U Bibliji, praotac Dan bio je sin "Bilhe" (Postanak 30: 3-6).

Samson i Herkules su bili iz plemena Dan!

 
Moćni Hercules - Tribe of Dan

 

Let's compare Samson and Hercules (Heracles)

Born of a God and a Mortal

Let's get the most controversial out of the way first. You might think that the most obvious difference between them is that while Hercules is the illegitimate child of Zeus, Samson is born of human parents, as described in this week's haftarah.

But if you look closely at Judges 13, there are little hints that all is not as it seems.

We are told that Manoach, of the tribe of Dan, has a wife, sadly unnamed, who is barren, a common enough Biblical trope, but then in verse 3 we find:

The angel of the Lord appeared to her and said, “You are barren and childless, but you are going to become pregnant and give birth to a son..."

The oddity here is not in the content of the prophecy but to whom it was given. Unlike in the case of Abraham for example, the angel of the Lord appears to Manoach's wife in person, when she is alone in the field and her husband is nowhere to be seen, and tells her that she will become pregnant.

When Manoach asks God for the man to come again, he does so in verse 9, again when his wife is alone:

God heeded Manoah's plea, and the angel of Lord came to the woman again. She was sitting in the field and her husband Manoah was not with her.

It's extremely unusual for married women to be out in the field without their husbands, and even more unusual for them to receive this kind of prophecy.

In fact, the case is even stronger than that, as when the Bible says the Angel of the Lord, it often actually means God Himself, having taken some kind of mortal form to walk on earth. We can see this in Genesis 18, when the Lord appeared to Abraham and then three 'angels' come to meet him, or at the end of our haftarah when Manoach worries that they will surely die because "they have seen God" (v22).

So God Himself 'came' to a married woman alone in the field, twice, and then she miraculously got pregnant and had a super-powered son...

Lions

You can always recognise Hercules when you see him in classic art because he always bears two items - the second is number 3 below, but the first is a lion skin, that Hercules is always depicted wearing over his head. This is the skin of the Nemean Lion, a giant monster that Hercules slew as the first of his labours, and wore afterwards as the skin was virtually impenetrable.

Samson too is closely connected with a lion, in an encounter that happens on his way to get his first Philistine wife:

"5] Samson went down to Timnah together with his father and mother. As they approached the vineyards of Timnah, suddenly a young lion came roaring toward him. 6] The Spirit of the LORD came powerfully upon him so that he tore the lion apart with his bare hands as he might have torn a young goat. But he told neither his father nor his mother what he had done."

The lion makes a return appearance in the form of a rather awkward riddles, but its appearance here is as a deadly foe to attack Samson just as he is setting out on his heroic journey, just as the Nemean Lion is the first of Hercules' labours.

Blunt Instruments

To defeat the Nemean Lion, Hercules must turn to a club, as his hide was impenetrable to blades. This became the second sign of Hercules, and he is always shown carrying his club into battle, while other Greek warriors used swords or spears.

 Samson too is connected to blunt objects (as well as being something of a blunt object himself). In Judges 15:15 he takes up the jawbone of an ass and kills 1000 Philistines with it. In fact, Samson never uses a bladed weapon.

Women Troubles

Samson's eventual capture by the Philistines is caused by his second wife, Delilah (whose name sounds rather like Lailah, meaning night, an interesting contrast to Samson, whose name connects to the Hebrew word Shemesh, meaning the sun).

In Judges 16 Delilah eventually persuades Samson to tell her the the secret of his strength, that it lies in his uncut hair. She promptly shaves him completely, and Samson is easily captured by the Philistines who torture and imprison him.

Hercules too is brought low by his wife, though in his case it was mostly inadvertent. In a somewhat convoluted story, Hercules' second wife Deianira, has a coat laced with a hydra's poison that she believes will make Hercules love her more. When she eventually suspects him of adultery, she gives him the coat to wear, only to find that it burns her husband's flesh off his body and kills him (though Zeus brings his immortal part to the heavens, elevating him to godhood).

Doorways

Perhaps most interestingly, Hercules and Samson are both connected to doorways.

Hercules is famed for passing through two passages in his labours, first out of the Mediterranean, creating the 'Pillars of Hercules', that we know as the Straits of Gibraltar. And then in his 12th and final labour, Hercules crosses the threshold of Hades to capture the three-headed dog Cerberus, who guarded the realm of the dead.

These gateways, at opposite ends of the world, west and east, connect also to the rising sun, that ancients believed passed through tunnels beneath the earth every night.

Samson too is connected to doorways.

In Judges 16 there is a very strange story when Samson is surprised at night in Gaza, in the west of the land of Israel, and escapes by lifting the doors off their hinges and carrying them all the way to Hebron in the East.

And then Samson ends his own life standing between two pillars, as he is taunted by the Philistines and brings down the whole stadium, killing everyone inside.

* * *

So what do these connections have to teach us? Why are there so many connections between the Greek Hercules and the Biblical Samson?

The Archeologist Dr David Ilan of Hebrew University, who spent 20 years excavating Dan in the north of Israel where Samson is meant to be from, told me his own theory at Limmud UK a couple of years ago.

If you look at the material archeology in Dan, it is extremely Greek in origin, much more so than the rest of Israel. It seems to Dr Ilan, that the tribe of Dan were originally a 'Greek' tribe (the Greeks called themselves Danaan, remember), that moved to the area in ancient times and became absorbed into the people of Israel over time.

The story of Samson then is a Dan story, one that they may have brought with them as their own cultural hero, that the editor of Judges drew on in his compilation, including the Danite hero in the national saga of the Bible. This story too is holy, is the message, the tribe of Dan are part of our people, and this story deserves its place in our canon.

More than that, Hercules and Samson are archetypal sun heroes, connected with the rising and setting sun, as their powers too wax and wane. They both have a lot in common with Gilgamesh, who has to run through the tunnels of the sun before it set, in order to learn the secret of eternal life.

But while Hercules attains actual immortality, elevated forever to the pantheon of Greek gods, Samson earns a very different kind of immortality.

Samson's immortality lies in his legend, in his actions to fight the enemies of Israel.

But ultimately, I think the Bible (and certainly the rabbis) are unsure if we should be emulating Samson. His life is full of conflict and he never receives any peace or reward in his lifetime. While Hercules was widely adored and worshiped across the world, Samson is a bit of an embarrassment in the Biblical text, a giant of a man that we can learn from, but who we should not strive to copy.


Dorians - Haplogroups I2a, R1a

 
MaceDoN

SpARta - Ares

 

Pjesma Debore i Baraka

Dan na stranim lađama (odlazak Dorana)

Toga dana Debora i Barak, sin Abinoamov, zapjevaše ovu pjesmu: Ratoborno rasuše kose borci izraelski i dragovoljno krenu narod: blagoslivljajte Jahvu! Čujte, o kraljevi! Poslušajte, knezovi! Jahvi ja pjesmu pjevam, Jahvu, Boga Izraelova, ja slavim. Sa Seira kad si silazio, Jahve, pobjednički kad si kročio iz polja edomskih, sva se zemlja tresla, lila se nebesa, oblaci curkom daždjeli. Brda se tresla pred tobom, o Jahve, Jahve, Bože Izraelov! U dane Šamgara, sina Anatova, u dane Jaele opustješe putovi; i oni koji su putovali, obilažahu naokolo. Pusta bijahu sela izraelska dok ne ustadoh ja, Debora, dok ne ustadoh kao majka Izraelu. Tuđe bogove sebi izabraše, i zato im rat stade pred vrata. Za pet gradova ne bi nijednog štita! Nijednog kralja za četrdeset tisuća u Izraelu! Srce moje kuca za vođe izraelske, za narod što dragovoljno u boj kreće! Blagoslivljajte Jahvu! Vi koji na bijelim jašete magaricama, na sagovima sjedeći, i vi koji hodite putovima, pjevajte, uz povike razdraganih pastira kod pojila. Neka se slave dobročinstva Jahvina i vladavina njegova Izraelom! I narod Jahvin siđe na vrata. Probudi se, Deboro, ustani! Ustani, pjesmu zapjevaj! Hrabro! Ustani, Barače, vodi u roblje porobljivače svoje, sine Abinoamov! Tad siđe na vrata Izrael, narod Jahvin pohrli junački. Iz Efrajima potekoše u dolinu, za njima stiže među čete tvoje Benjamin. Iz Makira stupaju glavari, iz Zebuluna oni što nose štap zapovjednički. Knezovi Jisakarovi s Deborom bjehu, a Naftali pođe s Barakom, pohrli da ga stigne u dolini. Kod Rubenovih potoka dugo se savjetuju. Zašto si ostao u torovima da slušaš sred stada svirku frule? Kod Rubenovih potoka dugo se savjetuju. Gilead osta s onu stranu Jordana. A zašto je Dan na stranim lađama? Zašto na obali mora Ašer sjedi, mirno prebiva u svojim zaljevima? Zebulun je narod što prkosi smrti s Naftalijem, na visoravnima. Došli su kraljevi, boj zametnuli, boj bili kraljevi kanaanski, u Tanaku, na vodi megidskoj, al' ni mrve srebra ne dobiše. Sa nebeskih staza vojevahu, vojevahu zvijezde prot' Siseri. Sve otplavi potok Kišon, potok Kišon pradavni. Gazi čvrsto, moja dušo! Topot silan odjekuje: jure borci na konjima! "Proklinjite Meroz," Anđeo će Jahvin, "proklinjite žitelje njegove što Jahvi nisu u pomoć pritekli, u pomoć Jahvi s junacima." Blagoslovljena među ženama bila Jaela, žena Hebera Kenijca, među ženama šatora nek' je slavljena! On vode zaiska, mlijeka mu ona dade, u zdjelu dragocjenu nali mu povlake. Rukom lijevom za klinom segnu, a desnom za čekićem kovačkim. Udari Siseru, glavu mu razmrska, probode mu, razbi sljepoočicu. Do nogu pade joj, sruši se, leže, do nogu pade joj, sruši se; i gdje pade, mrtav osta. Kroz prozor motri Siserina mati, kroz prozor motri, na rešetku jada: "Dugo mu se kola ne vraćaju: što im je zapreg tako spor?" Najmudrija zbori joj dvorkinja, sebi samoj ona odgovara: "Plijen su našli pa ga dijele: po djevojku na ratnika, po djevojku i po dvije, halju-dvije za Siseru, vezen rubac za moj vrat!" Tako neka ginu, Jahve, svi neprijatelji tvoji! A oni koji te ljube nek budu kao sunce kada se diže u svojemu sjaju! I zemlja bijaše mirna četrdeset godina.


Macedonians - Danites


Vergina Sun


Utu-Shamash

 

Macedonians


Mecedonian Septireme


Macedonian shields

 

Orpheus


Hermes lyre


Orpheus

Orpheus mother was the muse Calliope; or, a daughter of Pierus, son of Makednos. His birthplace and place of residence was in Pimpleia, Olympus. In Argonautica the location of Oeagrus and Calliope's wedding is close to Pimpleia,near Olympus. While living with his mother and her eight beautiful sisters in Parnassus, he met Apollo, who was courting the laughing muse Thalia. Apollo, as the god of music, gave Orpheus a golden lyre and taught him to play it. Orpheus' mother taught him to make verses for singing. Strabo mentions that he lived in Pimpleia. He is also said to have studied in Egypt.


<< The Ancient Greek DNA Index Macedonians >>

This is a work in progress. Please send corrections, suggestions and faceplates to: noeticacademydanel AT gmail.com