Noetic Academy Danel - This is a work in progress. Please send corrections, suggestions and faceplates to: noeticacademydanel AT gmail.com

Garden of Eden

There is no Garden of Eden created in the first chapter of Genesis. No tree of life or knowledge was planted, nor is there any prohibition against eating the fruit of the tree. On the contrary, the primal pair, the male and female, are told that every herb and every tree are given to them for food. The theology of the Elohim differs from that of Iahu-Elohim. This agrees with a non-Semitic version of the creation legend (Records, New Series, vol. vi.), in which there is no garden created, no mention of man being placed in the garden to tend it; no tree of life, nor tree of knowledge; and no temptation by the serpent, or story of the Fall. The primal paradise, that of Shu and the seven support- gods in Am-Khemen, is thus differentiated from the garden of Ptah in the secondary creation or representation.

 

Elohim - Yhvh

ELOHIM - אלהים - (Bog) YHVH - יהוה - (Jahve, Bog)
Elohist - Elohistička predaja koja Boga naziva Elohim אלהים, nastala je u Izraelu Jahvist - Jahvistička predaja koja Boga naziva Jahve יהוה, nastala je u Judeji
I blagoslovi ih Bog i reče im: "Plodite se, i množite, i napunite zemlju, i sebi je podložite! Vladajte ribama u moru i pticama u zraku i svim živim stvorovima što puze po zemlji!" Jahve, Bog, uzme čovjeka i postavi ga u edenski vrt da ga obrađuje i čuva.
Bog reče čovjeku: "Plodite se, i množite". Jahve, Bog postavi čovjeka (Adama) u vrt da ga obrađuje i čuva.
I doda Bog: "Evo, dajem vam sve bilje što se sjemeni, po svoj zemlji, i sva stabla plodonosna što u sebi nose svoje sjeme: neka vam budu za hranu! Jahve, Bog, zapovjedi čovjeku: "Sa svakoga stabla u vrtu slobodno jedi, ali sa stabla spoznaje dobra i zla da nisi jeo! U onaj dan u koji s njega okusiš, zacijelo ćeš umrijeti!"
Bog daje sve bilje i stabla čovjeku za hranu. Jahve, Bog zabranjuje čovjeku (Adamu) jesti sa stabla spoznaje dobra i zla.
.. na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih. I blagoslovi ih Bog... Jahve, Bog, reče ...
... evo: Zemlja neka je zbog tebe prokleta: s trudom ćeš se od nje hraniti svega vijeka svog! Rađat će ti trnjem i korovom, a hranit ćeš se poljskim raslinjem. U znoju lica svoga kruh svoj ćeš jesti dokle se u zemlju ne vratiš...
Bog blagoslovi čovjeka kojega stvori. Jahve, Bog proklinje zemlju zbog čovjeka (Adama) kojemu nameće trud i znoj.

This is a work in progress. Please send corrections, suggestions and faceplates to: noeticacademydanel AT gmail.com

Index