Noetic Academy Danel - This is a work in progress. Please send corrections, suggestions and faceplates to: noeticacademydanel AT gmail.com

Gradevna struktura svemira

Torus

Priroda u svojoj osnovi djeluje po istom obrascu na mikro i makro nivou. Jedan osnovni oblik takvog prožimanja je torus. To je energetski vrtlog i osnovna jedinica Matrice u kreaciji i održavanju života kao takvog. Ova energetska dinamičnost izgledom podsjeća na krafnu čime neprekidno održava energiju u cirkulaciji. Ovakav oblik možemo prepoznati kod atoma, stanica, živih organizama, tornada, planeta, galaksija i svemira u potpunosti.

Znanstvenici poput Arthura Younga svoj profesionalni rad koristili su da bi objasnili torus kao jedini energetski uzorak koji može biti samoodrživ, te se sastoji od iste supstance kao i njegova okolina (vir, tornado ili vatreni vitlac). Kako je i magnetska sila u obliku torusa, onda je i čovjekovo energetsko polje torus. ‘Tori’ je također učestao energetski uzorak, s jednim torusom usmjerenim prema sjeveru, a drugim prema jugu – taj primjer najbolje vidimo kod Coriolisove sile.

Vektorski ekvilibrijum

Struktura koja se nalazi kao pozadina torusa je vektorski ekvilibrijum. To je prirodni nacrt pomoću kojeg se formiraju energetske strukture u tvari. To je jedini geometrijski oblik gdje su sve sile podjednake i balansirane. Svaki od vektora je podjednake dužine i snage, a predstavljaju energiju privlačenja i odbijanja, poput magneta. Ova formacija nije okom vidljiva jer je geometrijski u apsolutnoj usklađenosti.

Phi spirala

Konstantni napredak i rast moguć je jedino planom, bilo smišljenim ili mehaničkim, a upravo takvo poravnavanje materije na svakoj razini omogućava Phi spirala. Ona formira sve, od najsitnije materije do galaksija, a dvostruka Phi spirala suprotstavlja dvije Phi spirale u različitim smjerovima. Primjere nalazimo svugdje, od ljudskog oka do češera.

Savršena struktura u svemiru izgleda otprilike ovako (fuzija tri navedene strukture):

Fraktali

Fraktali su pojednostavljeno – ponavljanje istog obrasca na svim razinama, koji daju jednaku razinu detalja neovisno o razlučivosti koju koristimo. Primjeri su planine, rijeke, biljke, munje itd.

 ‘Kako gore, tako dolje’

Ukoliko organizam promatramo prema definiciji – svaka živuća tvar koja je sposobna odgovoriti na podražaj, reprodukciju, rast i razvoj te održavanje homeostaze kao stabilna cjelina, mogli bi gotovo sve, od amebe do planeta ili svemira, smatrati živim organizmom. Stavke organizma bi sačinjavalo trojstvo: Elektromagnetsko polje + Rezonantne frekvencijske linije + Svijest, dok bi planeti rezonantnom frekvencijom (Schumanovom rezonancom) utjecali na vlastitu floru i faunu.

Zlatni rez

Zlatni rez je kompozicijski zakon u kojem se manji dio prema većem odnosi kao veći dio prema ukupnom, uz način podjele neke vrijednosti s faktorom od približno 1,6.

Fibonnacijev niz

Fibonaccijev niz se često povezuje i sa brojem zlatnog reza fi (phi, φ), ili brojem kojeg mnogi zovu i “Božanskim omjerom”. Uzmemo li jedan dio Fibonaccijevog niza, 2, 3, 5, 8, te podijelimo li svaki slijedeći broj s njemu prethodnim, dobit ćemo uvijek broj približan broju 1,618(3/2=1,5; 5/3=1,66; 8/5=1,6). Broj 1,618 jeste broj fi. Odnosi mjera kod biljaka, životinja i ljudi, sa zapanjujućom preciznošću se približava broju fi.

Građevna struktura svemira - Ratko Martinović

This is a work in progress. Please send corrections, suggestions and faceplates to: noeticacademydanel AT gmail.com

Index