Noetic Academy Danel - This is a work in progress. Please send corrections, suggestions and faceplates to: noeticacademydanel AT gmail.com

Izvještaj o stvaranju

Prvi izvještaj o stvaranju - Stvaranje čovjeka (muško i žensko)

I reče Bog: "Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična,

Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih.

 

Drugi izvještaj o stvaranju - Adam i Eva

jer Jahve, Bog, još ne pusti dažda na zemlju i nije bilo čovjeka da zemlju obrađuje.

Jahve, Bog, napravi čovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne dah života. Tako postane čovjek živa duša.

I Jahve, Bog, zasadi vrt na istoku, u Edenu, i u nj smjesti čovjeka koga je napravio.

Rijeka je izvirala iz Edena da bi natapala vrt; odatle se granala u četiri kraka.
Prvom je ime Pišon, a optječe svom zemljom havilskom, u kojoj ima zlata.
Zlato je te zemlje dobro, a ima ondje i bdelija i oniksa.


Danube, Dniester, Dnieper, Don

Jahve, Bog, uzme čovjeka i postavi ga u edenski vrt da ga obrađuje i čuva.

Tada Jahve, Bog, pusti tvrd san na čovjeka te on zaspa, pa mu izvadi jedno rebro, a mjesto zatvori mesom.

Od rebra što ga je uzeo čovjeku napravi Jahve, Bog, ženu pa je dovede čovjeku.

Nato čovjek reče: "Gle, evo kosti od mojih kostiju, mesa od mesa mojega! Ženom neka se zove, od čovjeka kad je uzeta!"

Nato će zmija ženi: "Ne, nećete umrijeti! Nego, zna Bog: onog dana kad budete s njega jeli, otvorit će vam se oči, i vi ćete biti kao bogovi koji razlučuju dobro i zlo."

  • Zmija - Nahash, onaj tko poznaje tajne


Ninhursag & Enki, fertility tree & DNA

A ženi reče: "Trudnoći tvojoj muke ću umnožit, u mukama djecu ćeš rađati.


Ninmah (Eva) "Lady of Birth"; Mamma or Mami (mother) - Lepenski Vir sculptures


Lepenski Vir - Colombia - Lepenski Vir

 
Colombia

Zatim reče Bog: "Evo, čovjek postade kao jedan od nas - znajući dobro i zlo! Da ne bi sada pružio ruku, ubrao sa stabla života pa pojeo i živio navijeke!"

Kajin

Čovjek pozna svoju ženu Evu, a ona zače i rodi Kajina, pa reče: "Muško sam čedo stekla pomoću Jahve!"
Poslije rodi Abela, brata Kajinova; Abel postane stočar, a Kajin zemljoradnik.


Potop

Kad su se ljudi počeli širiti po zemlji i kćeri im se narodile, opaze sinovi Božji da su kćeri ljudske pristale, pa ih uzimahu sebi za žene koje su god htjeli.

  • Sinovi Božji - Bene na Elohim (izravno stvaranje, termin za anđele), Septuagint - Anđeli Božji
  • Kćeri ljudske - Benoth Adam (kćeri Adamve)

Onda Jahve reče: "Neće moj duh u čovjeku ostati dovijeka; čovjek je tjelesan, pa neka mu vijek bude stotinu dvadeset godina."
U ona su vremena - a i kasnije - na zemlji bili Nefili, kad su Božji sinovi općili s ljudskim kćerima pa im one rađale djecu. To su oni od starine po snazi glasoviti ljudi.

  • Nephilim dolazi od glagola Nephal, što znači pasti, biti odbačen, odcijepljen... Također nazvani i HaGibborim - oni močni/silni/ogromni.
  • Gigantes (Septuagint) - Gigas, rođeni na zemlji

 

Noa

Ovo je povijest Noina: Noa je bio čovjek pravedan i neporočan u svom vremenu. S Bogom je Noa hodio.

  • Neporočan - Tamiym, bez mane, bez greške, zdrav, bez ljage, netaknut..

 

Brojevi

Ali je jak narod koji u onoj zemlji živi, gradovi su utvrđeni i vrlo veliki. A vidjesmo ondje i potomke Anakove.

"Zemlja kroz koju smo prošli da je izvidimo zemlja je što proždire svoje stanovništvo. Sav narod što ga u njoj vidjesmo ljudi su krupna stasa.
Vidjesmo ondje i divove - Anakovo potomstvo od divova. Činilo nam se da smo prema njima kao skakavci. Takvi bijasmo i njima."


Angels

Matej

"A o onom danu i času nitko ne zna, pa ni anđeli nebeski, ni Sin, nego samo Otac.
Kao u dane Noine, tako će biti i Dolazak Sina Čovječjega.
Kao što su u dane one - prije potopa - jeli i pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju
i ništa nisu ni slutili dok ne dođe potop i sve odnije - tako će biti i Dolazak Sina Čovječjega.

2. Petrova

Doista, ako Bog anđela koji sagriješiše nije poštedio nego ih je sunovratio u Tartar i predao mračnom bezdanu da budu čuvani za sud;
ako staroga svijeta ne poštedje, nego sačuva - osmoga - Nou, glasnika pravednosti, sručivši potop na svijet bezbožni;

Judina

Želim vas podsjetiti, premda jednom zauvijek sve znate, kako je Gospodin izbavio narod iz Egipta, a zatim uništio nevjerne.
I anđele, koji nisu čuvali svojeg dostojanstva nego su ostavili svoje prebivalište, sačuvao je za sud velikoga Dana, okovane u mraku vječnim okovima;

1. Korinćanima

Zato žena treba da ima "vlast" na glavi poradi anđela.


  Index  

This is a work in progress. Please send corrections, suggestions and faceplates to: noeticacademydanel AT gmail.com