Mezopotamija

Jedna od najstarijih civilizacija nastala je u Mezopotamiji (grč. međurječje). Nastala je između rijeka Eufrata i Tigrisa te anatolijskih i iranskih planina na sjeveroistoku, arapske pustinje na zapadu i Perzijskog zaljeva na jugu. Mezopotamijsko područje je u razdoblju od 4000. pr. Kr. do 1000. pr. Kr. dalo značajnu civilizaciju u kojoj su se izmjenjivali razni narodi: Sumerani, Akađani, Amorejci... Zajednička karakteristika naroda Mezopotamije je uporaba "najstarijeg" klinastog pisma kojeg su oni i izmislili. Sumerani su prvi tvorci ove visoko razvijene kulture.


Mezopotamija


Sumer

   
Sumer

 • Ubaid: 5300 - 4100 p.n.e. (Keramika neolitika do bakrenog doba)
 • Uruk razdoblje: 4100 - 2900 p.n.e.
  • Uruk XIV-V: 4100 - 3300 p.n.e.
  • Uruk IV razdoblje: 3300 - 3100 p.n.e.
  • Jemdet Nasr razdoblje (Uruk III): 3.100-2.900 p.n.e.
 • Rano dinastičko razdoblje
  • Rano dinastičkio razdoblje I: 2900-2800 p.n.e.
  • Rano dinastičkio razdoblje II: 2800-2600 p.n.e. (Gilgameš)
  • Rano dinastičkio razdoblje IIIa: 2600-2500 p.n.e.
  • Rano dinastičkio razdoblje IIIb: c. 2500-2334 p.n.e.
 • Akadsko Carstvo: c. 2334-2218 p.n.e. (Sargon)
 • Gutian razdoblje: c. 2218-2047 p.n.e.
 • Ur razdoblje III: c. 2047-1940 p.n.e.

Sva je zemlja imala jedan jezik i riječi iste. Ali kako su se ljudi selili s istoka, naiđu na jednu dolinu u zemlji Šinearu i tu se nastane. Jedan drugome reče: "Hajdemo praviti opeke te ih peći da otvrdnu!" Opeke im bile mjesto kamena, a paklina im služila za žbuku. Onda rekoše: "Hajde da sebi podignemo grad i toranj s vrhom do neba! Pribavimo sebi ime, da se ne raspršimo po svoj zemlji!" - Postanak

Uruk


Uruk


Akad, 2334 - 2154 BC

Akadsko carstvo naziv je za državu koja se od 23. stoljeću pr. Kr. razvila oko grada Akada u Mezopotamiji. Sargon Akađanin, vojni zapovjednik u vojsci grada Kiša osvojio je područje Sumera. Na obali Eufrata dao je sagraditi novu prijestolnicu, grad Akad, s kraljevskom palačom i hramovima posvećenim svojoj zaštitnici, božici Ištar. Njegovim daljnjim osvajanjima stvorena je Akadska država, dotad najveća država na Bliskom istoku, koja se prostirala od Perzijskog zaljeva na jugu do planinskog lanca Taurus na sjeveru, te od Zagrosa na istoku do Sredozemnog mora na zapadu.

Sargon Akadski

Akad je ime drevnoga grada i pokrajine u sjevernoj Mezopotamiji. Sumerski tekst iz 3. tisućljeća, poznat kao Akadsko prokletstvo, donosi legendu o uništenju grada. Akad se povremeno spominje i u kasnijoj mezopotamskoj književnosti. Ime mu je ostalo živjeti u službenom nazivu Babilonije, kao »Zemlja Sumera i Akada«.


Akad

Akadska kultura i religija razvila se iz sumerskih predaja i vjerovanja.

Jedno od najvećih otkrića akadskih tekstova bile su ruševine knjižnice koju je u Ninivi sakupio Asurbanipal. Nalazište sa 25.000 pločica, a mnoge od njih su drevni pisari opisali kao kopije "starih tekstova." Grupa od 23 pločice završavala je izjavom: "dvadeset i treća pločica: jezik Šumera nije izmijenjen". Drugi tekst sadržavao je izjavu samog Asurbanipala:

Bog rukopisa podario mi je dar poznavanja njegovog umijeća.
Bio sam iniciran u tajne pisanja.
Mogu čak čitati zamršene ploče na Šumerskom:
Razumijem tajanstvene riječi uklesane u kamenu u danima prije Potopa.


Gutian razdoblje 2154 - 2047 BC

Nakon pada Sargonovog carstva uslijedilo je Gutians razdoblje "Dark Ages".

Povijesne gutejci bio smatran kao neki među precima Kurdi, koji govore kurdski jezik iz indo-europske obitelji.

Prema Tamaz V. Gamkrelidze i Vjačeslav V. Ivanov je Gutian jezik bio blizu Toharski Jezici u indo-europske obitelji.

Gutian dynasty of Sumer

Tako ih Jahve rasu odande po svoj zemlji te ne sazidaše grada. Stoga mu je ime Babel, jer je ondje Jahve pobrkao govor svima u onom kraju i odande ih je Jahve raspršio po svoj zemlji. - Postanak

Sumerska obnova 2047-1940 BC


Veliki polet obrta, trgovine i kulturni procvat

Kodeks Ur-Nammu

Kodeks Ur-Nammu je najstariji poznati zakon koji je preživjeo danas. Zakon je iz Mezopotamije i napisan je na tabletama u sumerskom jeziku c. 2100-2050 prije Krista.

Kodeks Ur-Nammu je tri stoljeća stariji od zakona Hamurabija. Za najstarije sačuvano zakonodavstvo kod poznate povijesti, smatra se da je izuzetno napredan, jer je predviđao novčane naknade za tjelesna oštećenja, za razliku od kasnijih lex talionis ('Oko za oko') načelo babilonskog zakona; Međutim, ubojstva, pljačke, preljubi i ​​silovanja bila su teška djela.

Ur-Nammu - Ziggurat Builder

After expanding his control Ur-Nammu set about one of the most momentous building programs of all time when he erected ziggurats in Ur, Eridu, Uruk and Nippur. The massive stepped buildings made of mud bricks where built on the foundations of temple platforms that dated back to Ubaid times over 3,000 years earlier. These monuments are among the first known examples of the iconic structures and they have left marks on the landscapes of these sites to this day. Each of the magnificent tiered structures was topped by a shrine to the local god and Ur-Nammu as benefactor could assume the role of representative of them all.

In addition to the monumental construction Ur-Nammu rebuilt the canal networks that had fallen to ruin during the Gutian period. He also saw several cities refortified with new walls and defenses. Overall he sought to undo the damage of decades of neglect to a empire that he would claim as his own. Now, thousands of years later, sites all across southern Iraq contain bricks with the name of Ur-Nammu stamped on them commemorating the work of this enterprising dynastic founder.

The Stele of Ur-Nammu

Although a large trove of administrative documents does exist from this period there is little evidence of the actual details of Ur-Nammu’s reign. One notable exception is the Stele of Ur-Nammu. The stele was discovered in 1925 by a joint expedition of the University of Pennsylvania and the British Museum. The stele which had originally been ten feet high had been reduced to fragments. The largest fragments were later restored in Philadelphia with plaster being used to fill in the gaps. Dozens of smaller pieces were left in boxes but the visible relief provides several revealing scenes.


Stele of Ur-Nammu

The top register shows Ur-Nammu offering libations to Nanna the Moon god of Ur on the right and to Nanna’s consort Ningal on the left. The second register shows Ur-Nammu on the right carrying tools over his shoulder as he prepares to rebuild a temple. On the left of the second register there are partial images of workmen and below them on the third register is a ladder presumably to scale the unfinished building. Although sparse, these images allow the earliest known glimpse into the dedication of a temple and give some idea of the rituals observed.


Ur

Ziggurat of Ur

Pad grada-države Ur-a oko 1940 pne. naznačio je i kraj sumerske civilizacije, dok je osnutak amorejske dinastije u gradu Isin, nešto sjevernije od Ura, označio početak babilonske. Osnivač isinske dinastije, Išbi-Era bio je vazal posljednjeg urskog vladara Ibi-Sina, no ubrzo se osamostalio.

Ibbi-Sin - 1963-1940 BC

The Amorites were considered a backward people by Mesopotamian standards; Ibbi-Sin's 17th year was officially named "Year the Amorites, the powerful south wind who, from the remote past, have not known cities, submitted to Ibbi-Sin the king of Ur." However, despite his father Shu-Sin having built a "wall of Martu" across Mesopotamia against Amorite incursions, these were penetrated early in Ibbi-Sin's reign.

Ur-Nammu - Ibbi-Sin - Ishbi-ERRA


Virtualna rekonstrukcija grada Ura 3D rekonstrukcija Luis Amoros & Miguel Orellana
(404 arhitekata, Barcelona i Vancouver)

Ur Kaldejski


Amorejci, Amurru - 1940 BC

Amorites su drevni narod koji je u drugoj polovici 3. tisućljeća pr. Kr. naseljavao područja sjevernog Levanta i Mezopotamije (današnja Sirija i Irak). Isprva nomadi na području Sirije i Libanona, kasnije naseljavaju gradove u Mezopotamiji. Postupno su prihvatili akadsku kulturu, jezik i običaje, pa su kasniji kraljevi amorićanskih dinastija čak nosili i akadska imena (npr. Hamurabi). Tijekom 2. tisućljeća pr. Kr. Amorićani su poklekli pod napadima Hetita i Kasita.

 • 1894 p.n.e. na obalama Eufrata osniva se Babilon, BAB-ILUM – božja vrata
 • HAMURABI – preuzima vlast u Amorejskim gradovina i ujedinjuje ih u centralističku monarhiju (oko 1792-1750 p.n.e.)
 • HAMURABIJEV ZAKONIK – strogo zakonodavstvo na osnovi načela: "Oko za oko, zub za zub"

By the time of the last days of the Third Dynasty of Ur, immigrating Amorites had become such a force that kings such as Shu-Sin were obliged to construct a 170 miles (270 km) wall from the Tigris to the Euphrates to hold them off. These Amorites appear as nomadic clans ruled by fierce tribal chiefs, who forced themselves into lands they needed to graze their herds. Some of the Akkadian literature of this era speaks disparagingly of the Amorites, and implies that the Akkadian and Sumerian speakers of Mesopotamia viewed their nomadic and primitive way of life with disgust and contempt, for example:

The MAR.TU who know no grain... The MAR.TU who know no house nor town, the boors of the mountains... The MAR.TU who digs up truffles... who does not bend his knees (to cultivate the land), who eats raw meat, who has no house during his lifetime, who is not buried after death.

"They have prepared wheat and gú-nunuz (grain) as a confection, but an Amorite will eat it without even recognizing what it contains!"


Babylonia


Huriti - Anatolians

Haran su bili narod Starog Istoka tijekom brončanog doba. U povijesti se prvi put pojavljuju krajem 3. tisućljeća pr. Kr., a sljedećih tisuću godina njihovim naseljenim područjima uglavnom vladaju Hetiti. Najveći uspon Hurita bilježi se oko 1500. pr. Kr. kada nastaje kraljevsko Mitanija.

U huritskom jeziku, kulturi i predaji nedvojbeno su postojali akadski elementi. Ime njihovog glavnog grada, Vašukani, bila je varijanta akadskog resh-eni (gdje počinju vode). Rijeku Tigris zvali su Aranzakh, što, pretpostavljamo dolazi od akadske riječi koja znači rijeka čistog cedra. Bogovi Šamaš i Tašmetum postali su huritski Shimiki i Tahimmetish, itd.

U trinaestom stoljeću pr. Kr. pod pritiskom velikih seoba i najezda, Huriti su se povukli na sjeveroistok svog kraljevstva. Uspostavivši svoj novi glavni grad blizu jezera Van, postaju kraljevstvo Urartu (Ararat). Tamo su štovali panteon kojeg je predvodio Tesheba, (Tešub), kojeg su prikazivali kao snažnog boga koji nosi kapu ukrašenu rogovima i stoji iznad svog kultnog simbola, bika.

Nanna Sin

Andre Parrot (Abraham et son temps) "postoje svi dokazi da je kult Harana bio točna replika onog iz Ura."

Sin /ˈsiːn/ (Akkadian: Su'en, Sîn) ili Nanna (Sumerian: DŠEŠ.KI, DNANNA) bio je bog Mjeseca u mezopotamskoj mitologiji. Nanna je Sumersko božanstvo, sin Enlila i Ninlil, identificiran kao Sin. Dva glavna sjedišta Nanna /Sin obožavanja bili su Ur u južnoj Mezopotamiji i Harran na sjeveru. - Ur, Sin/Nanna


Hurrians - Urkesh


Eber - Abram - Abraham

Negdje između 2000.-1800. prije Krista u starom babilonskom razdoblju nakon propasti Sumera moglo bi biti naznaka prve pojave starih Hebreja.

Eber

Riječ "hebreji" dolazi od riječi "Ibri" (u množini "Ibrim"). Tradicionalno se podrazumijeva da ime potjeće od Abrahamova pretka, Ebera ("EBR" עבר na hebrejskom), spominje se u Knjizi Postanka 10:21. Ime se vjerojatno temelji na korijenu "ʕ-BR" (עבר) što znači "prijeći". Pojam "ʕibrim" preći, odnosi se na ljude koji su prešli preko rijeke Eufrata.

'Nekoć su oci vaši, Terah, otac Abrahamov i Nahorov, živjeli s onu stranu Rijeke (Eufrata) i služili drugim bogovima. - Jošua

Eber-Nari (Akkadian, also Ebir-Nari), Abar-Nahara עבר-נהרה (Aramaic) or 'Ābēr Nahrā (Syriac) was the name of a region of Western Asia and a satrapy of the Neo-Assyrian Empire (911-605 BC), Neo-Babylonian Empire (612-539 BC) and Achaemenid Empire (539-332 BC). Eber-Nari roughly corresponded with the Levant (modern Syria), and was also known as Aramea.

It means "Beyond the River" or "Across the River" in both the Akkadian and Imperial Aramaic languages of the Neo-Assyrian Empire (that is, the Western bank of the Euphrates from a Mesopotamian and Persian viewpoint). It is also referred to as Transeuphratia (French Transeuphratène) by modern scholars. The province is also mentioned extensively in the Biblical books of Ezra and Nehemiah.

Abram

Ur (Sumerian: Urim, Akkadian: Uru, Arabic: أور‎) bio važan sumerski grad-država u drevnoj Mezopotamiji, koji se nalazi na mjestu današnjeg Tell el-Muqayyar (Arabic: تل المقير‎) u južnom Iraq's Dhi Qar Governorate.

Harran (Turkish: Harran, Ottoman Turkish: حران,) bio veliki antički grad u gornjoj Mezopotamiji, u blizini sela Altınbaşak. Bio je nazvan "free city of Harran".

Canaan (/ˈkeɪnən/; Northwest Semitic knaʿn; biblical Hebrew: כנען / knaʿn; Masoretic: כְּנָעַן / Kənáʿan) područje na Bliskom Istoku, koje je opisano u Bibliji, otprilike odgovara Levantu, odnosno, današnjem Libanonu, Izraelu, Palestini, Jordanu zapadnoj i jugozapadnoj Siriji.

Terah povede svoga sina Abrama, svog unuka Lota, sina Haranova, svoju snahu Saraju, ženu svoga sina Abrama, pa se zaputi s njima iz Ura Kaldejskoga u zemlju kanaansku. Kad stignu do Harana, ondje se nastane. - Postanak

 

Amenemhat II, oko 1929 - 1895 BC

The last great ruler of the Middle Kingdom, Amenemhat III, allowed Semitic-speaking Canaanite settlers from the Near East into the delta region to provide a sufficient labour force for his especially active mining and building campaigns. These ambitious building and mining activities, however, combined with severe Nile floods later in his reign, strained the economy and precipitated the slow decline into the Second Intermediate Period during the later Thirteenth and Fourteenth dynasties. During this decline, the Canaanite settlers began to seize control of the delta region, eventually coming to power in Egypt as the Hyksos.

Khnumhotep II, Absha - Abram

Khnumhotep II Na istočnom kraju sjevernog zida nalazi se velika stoji brojka od Khnumhotep II primio ponudu svega nekoliko vrsta životinja i ptica. Ono što čini ovaj grob ističe među 39 velikih stijena-cut grobnice u Beni Hasan je dobro poznat prizor Aamu skupine, Azijski nomadi trgovci koji su ponekad smatraju Hiksa ili barem njihovih prethodnika; grupa, na čelu s čovjeka po imenu Absha (ili Abisha, Abišaj), bio je dovođenje prinose na pokojnika.

Ali kad je zemljom zavladala glad, Abram se spusti u Egipat da ondje proboravi, jer je velika glad harala zemljom.  Kad je bio na ulazu u Egipat, reče svojoj ženi Saraji: "Znam da si lijepa žena. Kad te Egipćani vide, reći će: 'To je njegova žena', i mene će ubiti, a tebe na životu ostaviti. Nego reci da si mi sestra, tako da i meni bude zbog tebe dobro i da, iz obzira prema tebi, poštede moj život." Zbilja, kad je Abram ušao u Egipat, Egipćani vide da je žena veoma lijepa. - Postanak


Aamu/Asians

 

Abram postaje Abra-Ham

Abramova žena Saraja nije mu rađala djece. A imaše ona sluškinju Egipćanku - zvala se Hagara. ... Rodi Hagara Abramu sina, a Abram sinu što mu ga rodi Hagara nadjene ime Jišmael... ukaza mu se Jahve pa mu reče: "Ja sam El Šadaj - Bog Svesilni, ... i nećeš se više zvati Abram - već Abraham - Postanak


Abram


<< Aryan Index New Kingdom of Egypt >>