Noetic Academy Danel - This is a work in progress. Please send corrections, suggestions and faceplates to: noeticacademydanel AT gmail.com

Noa

Utnapishtim

Utnapishtim ili Utanapishtim je lik u Gilgameš koji je zadužen od strane Enki (Ea) da napuste svoje svjetovne imovine i stvaranje divovskog brod koji se zove održavatelj života. On je također bio zadužen za dovođenje njegova supruga, obitelj i rođake, zajedno s obrtnicima iz svog sela, beba životinja i žitarica. nadolazeće poplave će uništiti sve životinje i ljude koji nisu bili na brodu, koncept koji je mirror po biblijskoj priči o Noina arka. Nakon dvanaest dana na vodi, Utnapishtim otvorio vratašca svog broda mogla gledati oko sebe i vidio na padinama brda Nisir, gdje je položio brod za sedam dana. Sedmoga dana, poslao golubicu da vidi ako je povukla voda, a golubica mogla naći ništa osim vode, tako da se vratio. Zatim je poslao gutljaj, a kao i prije, to se vratio, našavši ništa. Konačno, Utnapishtim poslao gavrana, a gavran je vidio da se voda povukla, pa je kružio okolo, ali nije se vratio. Utnapishtim zatim postavite sve životinje besplatno, i napravio žrtvu bogovima. Bogovi su i zbog toga što je sačuvao sjeme čovjeka, dok preostali odani i povjerenje svojih bogova, Utnapishtim i njegova žena su dobili besmrtnost, kao i mjesto među nebeskim bogovima.

U epu, prevladali sa smrću svog prijatelja Enkidu, junak Gilgameš postavlja na niz putovanja u potrazi za njegov predak Utnapishtim (Xisouthros) koji živi na ušću rijeke te je dao život vječni. Utnapishtim savjetuje Gilgameš napustiti svoju potragu za besmrtnošću, ali govori mu o biljci koja može napraviti ga opet mlad. Gilgameš dobiva biljka iz dna mora u dilmun (tekući dan Bahrein), ali zmija ga ukrade, a Gilgameš se vraća kući u gradu Uruka napustila nadu ili besmrtnost ili obnovljene mladosti.

Noa

Vidje Jahve kako je čovjekova pokvarenost na zemlji velika i kako je svaka pomisao u njegovoj pameti uvijek samo zloća. Jahve se pokaja i u svom srcu ražalosti što je načinio čovjeka na zemlji. Reče Jahve: "Ljude koje sam stvorio izbrisat ću s lica zemlje - od čovjeka do zvijeri, puzavce i ptice u zraku - jer sam se pokajao što sam ih napravio." Ali je Noa našao milost u očima Jahvinim. Ovo je povijest Noina: Noa je bio čovjek pravedan i neporočan u svom vremenu. S Bogom je Noa hodio. Tri su se sina rodila Noi: Šem, Ham i Jafet.

U očima Božjim zemlja se bila iskvarila; nepravdom se napunila. I kad je Bog vidio kako se zemlja iskvarila - ta svako se biće na zemlji izopačilo - reče Bog Noi: "Odlučio sam da bude kraj svim bićima jer se zemlja napunila opačinom; i, evo, uništit ću ih zajedno sa zemljom. Napravi sebi korablju od smolastoga drveta; korablju načini s prijekletima i obloži je iznutra i izvana paklinom. A pravit ćeš je ovako: neka korablja bude trista lakata u duljinu, pedeset u širinu, a trideset lakata u visinu. Na korablji načini otvor za svjetlo, završi ga jedan lakat od vrha. Vrata na korablji načini sa strane; neka ima donji, srednji i gornji kat. Ja ću, evo, pustiti potop - vode na zemlju - da izgine svako biće pod nebom, sve u čemu ima dah života: sve na zemlji mora poginuti. A s tobom ću učiniti Savez; ti ćeš ući u korablju - ti i s tobom tvoji sinovi, tvoja žena i žene tvojih sinova. A od svega što je živo - od svih bića - uvedi u korablju od svakoga po dvoje da s tobom preživi, i neka budu muško i žensko. Od ptica prema njihovim vrstama, od životinja prema njihovim vrstama i od svih stvorova što po tlu puze prema njihovim vrstama: po dvoje od svega neka uđe k tebi da preživi. Sa sobom uzmi svega za jelo pa čuvaj da bude hrane tebi i njima." Noa učini tako. Sve kako mu je Bog naredio, tako je izvršio. Onda Jahve reče Noi: "Uđi ti i sva tvoja obitelj u korablju, jer sam uvidio da si ti jedini preda mnom pravedan u ovom vremenu. Uzmi sa sobom od svih čistih životinja po sedam parova: mužjaka i njegovu ženku. Isto tako od ptica nebeskih po sedam parova - mužjaka i ženku - da im se sjeme sačuva na zemlji. Jer ću do sedam dana pustiti dažd po zemlji četrdeset dana i četrdeset noći te ću istrijebiti s lica zemlje svako živo biće što sam ga načinio." Noa učini sve kako mu je Jahve naredio. Noi bijaše šest stotina godina kad je potop došao na zemlju. I pred vodama potopnim uđu s Noom u korablju njegovi sinovi, njegova žena i žene sinova njegovih. Od čistih životinja i od životinja koje nisu čiste, od ptica, od svega što zemljom puzi, uđe po dvoje - mužjak i ženka - u korablju s Noom, kako je Bog naredio Noi. A sedmoga dana zapljušte potopne vode po zemlji.


Gilgameš

Henok

Kada se u te dane sinovi ljudski namnožili, rodiše im se kćeri, ljupke i lijepe. Kada ih ugledaše anđeli, sinovi neba, zaljubiše se u njih, međusobno govoreći: " Izaberimo za se žene iz roda čovječjega i začnimo djecu". Njihov vođa Samjaza, na to reče: " Bojim se da ste možda nesposobni za taj pothvat; Te da ću ja patiti zbog tog teškog zločina." Ali oni mu odgovoriše: "Prisežemo; I obavezujemo se da svoje nakane nećemo promijeniti, nego ćemo završiti što smo naumili." Potom svi prisegnuše, i obvezaše se uzajamnim prokletstvima. Ukupno dvije stotine njih siđoše na Adis, vrh planine Armon. Te se planina, stoga naziva Armon, jer su na njih prisegnuli i obvezali se uzajamnim prokletstvima. Ovo su imena njihovih poglavara: Samjaza, koji im bijese vođa, Urakabarameel, Akibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Anane, Zavebe, Samsaveel, Ertael, Turel, Jomjael, Arazjal. To bijahu poglavari dvjesto anđela, a svi bijahu s njima. Potom svaki izabere i uze ženu, kojoj se približi i s njom nastani; podučavahu ih vradžbinama, zazivima, i razlikovanju korijenja i drveća. Žene potom začnu i rode divove. I svaki bijaše visok 300 lakata. Oni proždriješe sve što ljudski rad stvori, te postade nemoguće nahraniti ih. Kada se okrenuše protiv ljudi, kako bi ih proždrli I kada počeše ranjavati ptice, zvijeri, gmazove i ribe, kako bi im jeli meso i pili krv. Tada zemlja prezre nepravedne.

"And they began to sin against birds, and beasts, and reptiles, and fish, and to devour one another's flesh, and drink the blood. Then the earth laid accusation against the lawless ones."

Jasher

And their judges and rulers went to the daughters of men and took their wives by force from their husbands according to their choice, and the sons of men in those days took from the cattle of the earth, the beasts of the field and the fowls of the air, and taught the mixture of animals of one species with the other, in order therewith to provoke the Lord; and God saw the whole earth and it was corrupt, for all flesh had corrupted its ways upon earth, all men and all animals.

And the fifth is named Kasdeja; he has taught the sons of men all the wicked beatings of the spirits and the demons, the beatings of the birth in the womb, that is (i.e. the birth) fall, and the beatings of the soul, the bites of the serpent, and the beatings which take place et noon, the son of the serpent whose name is Tabat.

Svinja
Mitološka bića
Bizarni kosturi iskopani u Rusiji

This is a work in progress. Please send corrections, suggestions and faceplates to: noeticacademydanel AT gmail.com

Index