Noetic Academy Danel - This is a work in progress. Please send corrections, suggestions and faceplates to: noeticacademydanel AT gmail.com

Noah

Among the thousands of inscribed clay tablets that the British explorer Austen Henry Layard shipped to London in 1851 A.D. from a dig in northern Mesopotamia (Nineveh, modern Iraq) were the famous Black Obelisk of the Assyrian king Shalmaneser III (858-824 B.C.E.) and the library of King Assurbanipal (668-627 B.C.E.). In 1872, George Smith an assistant at the British Museum discovered on one of the tablets (Tablet XI) a story about a flood, written down in the seventh century B.C.E., that was strikingly similar to the Biblical story of Noah in Genesis 6-9.

Utnapishtim

Utnapishtim is a character in the Epic of Gilgamesh who is tasked by Enki (Ea) to abandon his worldly possessions and create a giant ship to be called The Preserver of Life. He was also tasked with bringing his wife, family, and relatives along with the craftsmen of his village, baby animals, and grains. The oncoming flood would wipe out all animals and humans that were not on the ship, a concept that was mirrored by the biblical story of Noah's Ark. After twelve days on the water, Utnapishtim opened the hatch of his ship to look around and saw the slopes of Mount Nisir, where he rested his ship for seven days. On the seventh day, he sent a dove out to see if the water had receded, and the dove could find nothing but water, so it returned. Then he sent out a swallow, and just as before, it returned, having found nothing. Finally, Utnapishtim sent out a raven, and the raven saw that the waters had receded, so it circled around, but did not return. Utnapishtim then set all the animals free, and made a sacrifice to the gods. The gods came, and because he had preserved the seed of man while remaining loyal and trusting of his gods, Utnapishtim and his wife were given immortality, as well as a place among the heavenly gods.

In the epic, overcome with the death of his friend Enkidu, the hero Gilgamesh sets out on a series of journeys to search for his ancestor Utnapishtim (Xisouthros) who lives at the mouth of the rivers and has been given eternal life. Utnapishtim counsels Gilgamesh to abandon his search for immortality but tells him about a plant that can make him young again. Gilgamesh obtains the plant from the bottom of the sea in Dilmun (often considered to be current-day Bahrain) but a serpent steals it, and Gilgamesh returns home to the city of Uruk, having abandoned hope of either immortality or renewed youth.

Noa

Vidje Jahve kako je čovjekova pokvarenost na zemlji velika i kako je svaka pomisao u njegovoj pameti uvijek samo zloća. Jahve se pokaja i u svom srcu ražalosti što je načinio čovjeka na zemlji. Reče Jahve: "Ljude koje sam stvorio izbrisat ću s lica zemlje - od čovjeka do zvijeri, puzavce i ptice u zraku - jer sam se pokajao što sam ih napravio." Ali je Noa našao milost u očima Jahvinim. Ovo je povijest Noina: Noa je bio čovjek pravedan i neporočan u svom vremenu. S Bogom je Noa hodio. Tri su se sina rodila Noi: Šem, Ham i Jafet.

U očima Božjim zemlja se bila iskvarila; nepravdom se napunila. I kad je Bog vidio kako se zemlja iskvarila - ta svako se biće na zemlji izopačilo - reče Bog Noi: "Odlučio sam da bude kraj svim bićima jer se zemlja napunila opačinom; i, evo, uništit ću ih zajedno sa zemljom. Napravi sebi korablju od smolastoga drveta; korablju načini s prijekletima i obloži je iznutra i izvana paklinom. A pravit ćeš je ovako: neka korablja bude trista lakata u duljinu, pedeset u širinu, a trideset lakata u visinu. Na korablji načini otvor za svjetlo, završi ga jedan lakat od vrha. Vrata na korablji načini sa strane; neka ima donji, srednji i gornji kat. Ja ću, evo, pustiti potop - vode na zemlju - da izgine svako biće pod nebom, sve u čemu ima dah života: sve na zemlji mora poginuti. A s tobom ću učiniti Savez; ti ćeš ući u korablju - ti i s tobom tvoji sinovi, tvoja žena i žene tvojih sinova. A od svega što je živo - od svih bića - uvedi u korablju od svakoga po dvoje da s tobom preživi, i neka budu muško i žensko. Od ptica prema njihovim vrstama, od životinja prema njihovim vrstama i od svih stvorova što po tlu puze prema njihovim vrstama: po dvoje od svega neka uđe k tebi da preživi. Sa sobom uzmi svega za jelo pa čuvaj da bude hrane tebi i njima." Noa učini tako. Sve kako mu je Bog naredio, tako je izvršio. Onda Jahve reče Noi: "Uđi ti i sva tvoja obitelj u korablju, jer sam uvidio da si ti jedini preda mnom pravedan u ovom vremenu. Uzmi sa sobom od svih čistih životinja po sedam parova: mužjaka i njegovu ženku. Isto tako od ptica nebeskih po sedam parova - mužjaka i ženku - da im se sjeme sačuva na zemlji. Jer ću do sedam dana pustiti dažd po zemlji četrdeset dana i četrdeset noći te ću istrijebiti s lica zemlje svako živo biće što sam ga načinio." Noa učini sve kako mu je Jahve naredio. Noi bijaše šest stotina godina kad je potop došao na zemlju. I pred vodama potopnim uđu s Noom u korablju njegovi sinovi, njegova žena i žene sinova njegovih. Od čistih životinja i od životinja koje nisu čiste, od ptica, od svega što zemljom puzi, uđe po dvoje - mužjak i ženka - u korablju s Noom, kako je Bog naredio Noi. A sedmoga dana zapljušte potopne vode po zemlji.


Gilgameš

Henok

Kada se u te dane sinovi ljudski namnožili, rodiše im se kćeri, ljupke i lijepe. Kada ih ugledaše anđeli, sinovi neba, zaljubiše se u njih, međusobno govoreći: " Izaberimo za se žene iz roda čovječjega i začnimo djecu". Njihov vođa Samjaza, na to reče: " Bojim se da ste možda nesposobni za taj pothvat; Te da ću ja patiti zbog tog teškog zločina." Ali oni mu odgovoriše: "Prisežemo; I obavezujemo se da svoje nakane nećemo promijeniti, nego ćemo završiti što smo naumili." Potom svi prisegnuše, i obvezaše se uzajamnim prokletstvima. Ukupno dvije stotine njih siđoše na Adis, vrh planine Armon. Te se planina, stoga naziva Armon, jer su na njih prisegnuli i obvezali se uzajamnim prokletstvima. Ovo su imena njihovih poglavara: Samjaza, koji im bijese vođa, Urakabarameel, Akibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Anane, Zavebe, Samsaveel, Ertael, Turel, Jomjael, Arazjal. To bijahu poglavari dvjesto anđela, a svi bijahu s njima. Potom svaki izabere i uze ženu, kojoj se približi i s njom nastani; podučavahu ih vradžbinama, zazivima, i razlikovanju korijenja i drveća. Žene potom začnu i rode divove. I svaki bijaše visok 300 lakata. Oni proždriješe sve što ljudski rad stvori, te postade nemoguće nahraniti ih. Kada se okrenuše protiv ljudi, kako bi ih proždrli I kada počeše ranjavati ptice, zvijeri, gmazove i ribe, kako bi im jeli meso i pili krv. Tada zemlja prezre nepravedne.

"And they began to sin against birds, and beasts, and reptiles, and fish, and to devour one another's flesh, and drink the blood. Then the earth laid accusation against the lawless ones."

Jasher

And their judges and rulers went to the daughters of men and took their wives by force from their husbands according to their choice, and the sons of men in those days took from the cattle of the earth, the beasts of the field and the fowls of the air, and taught the mixture of animals of one species with the other, in order therewith to provoke the Lord; and God saw the whole earth and it was corrupt, for all flesh had corrupted its ways upon earth, all men and all animals.

And the fifth is named Kasdeja; he has taught the sons of men all the wicked beatings of the spirits and the demons, the beatings of the birth in the womb, that is (i.e. the birth) fall, and the beatings of the soul, the bites of the serpent, and the beatings which take place et noon, the son of the serpent whose name is Tabat.

Svinja
Mitološka bića
Bizarni kosturi iskopani u Rusiji

This is a work in progress. Please send corrections, suggestions and faceplates to: noeticacademydanel AT gmail.com

Index