Noetic Academy Danel - This is a work in progress. Please send corrections, suggestions and faceplates to: noeticacademydanel AT gmail.com

Noini sinovi

Sinovi Noini, koji su iz korablje izišli, bijahu: Šem, Ham i Jafet. Ham je praotac Kanaanaca. Ovo su trojica Noinih sinova i od njih se sav svijet razgranao. Noa, zemljoradnik, zasadio vinograd. Napio se vina i opio, pa se otkrio nasred šatora. Ham, praotac Kanaanaca, opazi oca gola pa to kaza dvojici svoje braće vani. Šem i Jafet uzmu ogrtač, obojica ga prebace sebi preko ramena pa njime, idući natraške, pokriju očevu golotinju. Lica im bijahu okrenuta na drugu stranu, tako te ne vidješe oca gola. Kad se Noa otrijeznio od vina i saznao što mu je učinio najmlađi sin, reče: "Neka je proklet Kanaanac, braći svojoj najniži sluga nek' bude!" Onda nastavi: "Blagoslovljen Jahve, Šemov Bog, Kanaanac nek' mu je sluga! Nek Bog raširi Jafeta da prebiva pod šatorima Šemovim, Kanaanac nek' mu je sluga!" Poslije Potopa Noa poživje trista pedeset godina. U svemu poživje Noa devet stotina pedeset godina; potom umrije.

Ovo je povijest Noinih sinova: Šema, Hama i Jafeta, kojima su se rodili sinovi poslije Potopa.

Descendants of Noah in Genesis 10
Shem & Semitic Ham & Hamitic Japheth & Japhetic
Elam
Ashur
Arpachshad
Lud
Aram
Cush
Mizraim
Phut
Canaan
Gomer
Magog
Madai
Javan
Tubal
Meshech
Tiras


Hebrew Bible nations


Jafetovci

Sinovi su Jafetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešak, Tiras.

A sinovi su Gomerovi: Aškenaz, Rifat i Togarma.

Javanovi su opet sinovi: Eliša, Taršiš, Kitijci i Dodanci. Od njih su se razgranali narodi po otocima. To su Jafetovi sinovi prema svojim zemljama - svaki s vlastitim jezikom - prema svojim plemenima i narodima.

 

Gomer

Gomer, Kimerijci, Cimmerians (babil. Gimirri, asir. Gamir, Gimirai, hebr. Gomer).

Prema gruzijske nacionalne historiografije, a kimerijci u gruzijski poznat kao Gimirri , igrao utjecajnu ulogu u razvoju Colchian i iberijski kultura. Suvremeni Gruzijski riječ za „heroja”, გმირი  gmiri, je rekao da proizlaze iz njihovog imena.

Asirijski zapisi - Otkrića Sir Henryja Layarda u kraljevskom arhivu u Ninivi i Calah uključivala su asirske primarne zapise o Cimmerovoj invaziji. Čini se da ti zapisi smještaju Cimmerovsku domovinu, Gamir, na jugu, a ne na sjeveru Crnog mora.

Prvi zapis o Cimljanima pojavljuje se u asirskim analima godine 714. prije Krista. Oni opisuju kako su ljudi nazvani Gimirri pomogli snagama Sargona II da pobije kraljevstvo Urartua. Njihova izvorna domovina, pod nazivom Gamir ili Uishdish, čini se da je smještena u puferskom stanju Mannae. Kasniji zemljoposjednik Ptolomeja postavio je Cimmerov grad Gomara na ovom području. Asirci su zabilježili migraciju Cimljanima, kako je bivši narodni kralj Sargon II ubijen u borbi protiv njih dok ih je vozio iz Perzije 705. godine prije Krista.

Jeremija - "narodi iz sjeverne zemlje"

Aškenaz

Skiti su nastali iz Aškenaz, sina Gomera, sina Jafeta, prvi put se spominju u asirskim zapisima kao "Askuza" ili "Ishkuzai." Asirci govore o Askuza da dolaze sa sjevera početkom 7. stoljeća prije Krista. Kod Herodota Askuza su postali Skythai (Skiti).

Jeremija - Podignite stijeg u zemlji, zatrubite u rog među narodima! Pripremite na nj narode, sazovite na nj kraljevstva - Ararat, Mini, Aškenaz! Postavite protiv njega pozivnike, nek' nasrnu konji k'o dlakavi skakavci

 

Magog

Magog su Megrelians

 

Madaj

Madaj su Medijci,  u Bibliji se  pojavljuju sa Perzijancima. Darije je Medijac.

Danijel - Mene, Mene, Tekel, Parsin.  A te riječi znače: Mene: izmjerio je Bog tvoje kraljevstvo i učinio mu kraj; Tekel: bio si vagnut na tezulji i nađen si prelagan; Parsin: razdijeljeno je tvoje kraljevstvo i predano Medijcima i Perzijancima."

 

Javan

Javan je hebrejska riječ za Grčku (Jonija), koja se pojavljuje pet puta u Starom zavjetu a povezana je s Ion

Izaija - Postavit ću im znak i poslat ću preživjele od njih k narodima u Taršiš, Put, Lud, Mošek, Roš, Tubal i Javan - k dalekim otocima koji nisu čuli glasa o meni ni vidjeli moje Slave - i oni će naviještati Slavu moju narodima.

Eliša

Aeolians - Alashiya

Ezekiel - A grimiz i skrlet s eliških otoka staviše ti za krovišta..

Taršiš

Tartesso (Grčki: Τάρτησσος) je naziv kojim su Grci znali prvu civilizaciju na Zapadu. nasljednik megalitske kulture Andaluzijski koji se razvio unutar trokuta su aktuelni gradovima Huelva, Sevilli i San Fernando (Cadiz), jugozapadnoj obali Iberskog poluotoka, imala središnju crtu tartesso rijeke, koji su Rimljani pod nazivom. U Tartessos su razvili jezik koji se razlikuje od jezika susjednih naroda, sa kulturnim utjecajima Egipćana i Feničana. U šestom stoljeću prije Krista, tartesso naglo nestaje iz povijesti pod nejasnim okolnostima.

U Bibliji se pojavljuju kao "Taršiš", također poznat kao Tarsis ili Tarsisch.

Prva knjiga o kraljevima - Kralj je imao taršiško brodovlje na moru zajedno s Hiramovim brodovljem, i svake treće godine dolazilo je taršiško brodovlje donoseći zlato, srebro i slonovu kost, majmune i paune.

Izaija - Da, to se zbog mene sabiru brodovi, lađe su taršiške pred njima da izdaleka dovezu tvoje sinove, a s njima srebro njihovo i zlato, zbog imena Jahve,

Tartessos (Taršiš) u Španjolskoj.  Pillars of Heracles (Strait of Gibraltar), Heraklovi stupovi. Taršiš najzapadnija zemlja poznatoga svijeta.


Taršiš

Kitijci

Kitijci su stanovnici otoka Cipar

Knjiga Brojeva - "Narodi pomorski sabiru se sa sjevera, a brodovlje od strane Kitima. Podjarmljuju Ašur, podjarmljuju Heber, pa i njega će propast stići vječita."

Dodanci

Rodos, Dodanim (דודנים) ili Rodanim, (רודנים), (Greek: Ρόδιοι).
Od kojih su nastali:  Dodona - Epirus & Dardania - Illyria

 

Tubal

Tabal Gruzijski povjesničar Ivane Javakhishvili smatra da su Tabal, Tubal, Jabal i Jubal bile rane kartvelian plemenske oznake. Veza između Tibareni Crnomorske obale i Tabal kraljevstvo južne Anatolije je neizvjesno.

Tibareni, proto-gruzijsko pleme nastanjeno duž crnomorske obale Anatolije (antički Pontus).

Thobel (Tubal): "Thobelites, who are now called Iberes".

According to Catalan legend, Japheth's son Tubal is said to have sailed from Jaffa with his family and arrived at the Francolí river of the Iberian Peninsula in 2157 BC, where he founded a city named after his son Tarraho, now Tarragona. He then proceeded to the Ebro (like Iberia, named after his second son Iber), where he built several more settlements, including Amposta. His third son's name is given as Semptofail.

Catalan language

 

Mešak

Mushki - Whether they moved into the core Hittite areas from the east or west has been a matter of some discussion by historians. Some speculate that they may have originally occupied a territory in the area of Urartu; alternatively, ancient accounts suggest that they first arrived from a homeland in the west (as part of the Armeno-Phrygian migration), from the region of Troy, or even from as far as Macedonia, as the Bryges.

Mecsek - is a mountain range in southern Hungary. It is situated in the Baranya region, in the north of the city of Pécs.

 

Tiras

Josip - Tiras je predak od "Thirasians" (Tračani), ljudi "plamene kose" (crvene ili plave kose) prema Ksenofanu. Tiras ili Tyras u antici je bio i naziv Dnjestra rijeke, Grčke kolonije u neposrednoj blizini ušća i autohtonog stanovništva okolnih područja - Tyragetae. Getae bili su jedna od glavnih komponenti Tračana (Herodot 4.93, 5.3).


Hamovci

Sinovi su Hamovi: Kuš i Misrajim, Put i Kanaan.

Kuševi su: Seba, Havila, Sabta, Rama i Sabteka. Ramini su: Šeba i Dedan. Od Kuša se rodio Nimrod, koji je postao prvi velmoža na zemlji. Voljom Jahve bio je silan lovac. Zato se veli: "Kao Nimrod, silan lovac voljom Jahve." Glavno uporište njegova kraljevstva bili su: Babilon, Erek, Akad i Kalne, svi u zemlji Šinearu. Iz ove je zemlje došao Ašur. On je podigao Ninivu, Rehobot Ir, Kalah i Resen između Ninive i Kalaha (to je glavni grad).

Od Misrajima potekli su Ludijci, Anamijci, Lehabijci, Naftuhijci, pa Patrušani, Kasluhijci i Kaftorci, od kojih su potekli Filistejci.

Od Kanaana potječe Sidon, njegov prvenac, i Het. Dalje: Jebusejci, Amorejci, Girgašani, Hivijci, Arkijci, Sinijci, Arvađani, Semarjani i Hamaćani. Poslije se kanaanska plemena razgranaše, tako da se granica Kanaanaca protezala od Sidona prema Geraru sve do Gaze pa prema Sodomi, Gomori, Admi i Sebojimu sve do Leše. To su sinovi Hamovi prema svojim plemenima i jezicima, po svojim zemljama i narodima.

 

Kuš

Knjiga Brojeva - A Mirjam i Aron uzeše rogoboriti protiv Mojsija zbog žene Kušanke kojom se oženio; jer bijaše uzeo za ženu jednu Kušanku.

Izaija - Jao zemlji krilatih kukaca s one strane rijeka kuških, tebi koja šalješ morem glasnike i vodom u čamcima rogoznim. Idite, brze skoroteče, k narodu stasitu, tamnoputu, k narodu kog se boje odvajkada, narodu žilavu, zavojevaču, čija je zemlja rijekama izbrazdana.

Starogrčki i rimski izvori često poistovjećuju Kuš sa Etiopijom. Drevni Kušiti su ostavili veliko civilizacijsko nasljeđe o čemu svjedoče brojna arheološka istraživanja, a najvažnije su svakako kušitske (nubijske) piramide.

 

Misrajim

Misr (Mizraim) je arapski naziv za Egipat. Ime Egipat je izvedeno iz imena Hout ka-Ptah ili Hi-ku-Ptah , što znači "Mjesto od Duha Boga Ptah." Ime je helenizirano, Grčki Hi-ku-Ptah kao AI-gu-ptos (Aiguptos), postaje latinski Aegyptus, a kasnije Egipat u modernom engleskom jeziku. Pojam Kopt također vjeruje se da etimološki potječe od tog imena. Hi-ku-Ptah vjerovatno se nalazi u glavnom gradu Memphisu. U Bibliji, Memphis je nazvan Moph ili Memfis.

Ludijci

Ludim, Ludijci, prema Josipu, njihova zemlja je bila u Libiji koja je bila zapadno od Egipta u blizini plemena Phut u zemlji Maura prema krajnjem zapadu Afrike i Atlantskog oceana. Plinije u svojoj prirodnoj povijesti spominje se rijeka slavili zajedno jugu od Atlas planinama u blizini rijeke Fut (Phut).

Lehabijci

Lehabijci je Libijci,  Libija (arap. ليبيا, Lībiyā), država je u sjevernoj Africi.

Kaftorci

Kaftorci su stanovnici sa otoka Krete, (grčki: Κρήτη - Kriti; latinski: Candia; turski: Girit) Kreta je najveći Grčki otok.

Filistejci

Filistejci (hebr. פלשטים) bili su narod nastanjen u Filisteji (dio današnje Palestine i Izraela).

Amos - "Ne izvedoh li ja Izraela iz zemlje egipatske, kao Filistejce iz Kaftora i Aramejce iz Kira?"

 

Put

Put ili Phut se nalazio u staroj Libiji, predložena je i Zemlja Punt, poznata iz egipatskih anala.

Nahum - Jesi li tvrđa od Tebe Amonove koja sjedi na rukavima Rijeke? Njezino predziđe bilo je more, njezini bedemi bile su vode. Njezina snaga bila je Etiopija, Egipat; nije imala granica. Narodi Puta i Libije bili su joj pomoćnici.

 

Kanaan

Spominjanje Gospodara GA-na-na u semitskih Eblaite tableta (od 2350 pne) iz arhiva Reci Mardikh tumači nekih učenjaka da spomenuti božanstvo Dagona naslov "Lord of Canaan" Ako je točno, to bi značilo da Eblaites bili svjesni Kanaan kao entitet od 2500 godina prije Krista. Jonathan Tubb navodi da je pojam GA-na-na "može pružiti trećeg tisućljeća referencu na Kanaanaca ", dok u isto vrijeme tvrdeći da je prvi sigurno referenca je u 18. stoljeću prije Krista.

Sidon

Sidon (hebr. צִידוֹן; današnji arapski naziv: صيدا Saida) je grad u drevnoj Feniciji, smješten sjeverno od Tira.

Prva knjiga Ljetopisa - Mnogo cedrovine, jer su Sidonci i Tirci dovozili mnogo cedrovih drva Davidu.

Knjiga Ezrina- dadoše novac kamenarima i drvodjelcima; Sidoncima i Tircima poslaše hranu i piće i ulje da dovezu drva cedrova s Libanona do Jafe po dopuštenju perzijskoga kralja Kira.

Izaija- Umuknite, stanovnici primorja, trgovci sidonski, kojih su glasnici brodili morem po vodi velikoj.

Het

Asirci su ih nazivali Khatta ili Khate, Egipćanima su poznati kao Kheta ili Khata. Ti nazivi su varijacije Hatija ili Chatti, opisane na spomenicima Asirije i Egipta.
Pojam Hetita u klinastom pismu (najraniji oblik pisanja Sumerana) pojavljuje se kao Khittae predstavlja nekad moćan narod s istoka poznat kao Khitai, također na hebrejskom kao Khitti, Kheth i Khettai. Khitai i Khettai sačuvani su kroz stoljeća u poznatiji naziv, Cathay. Borili se s egipatskom vojskom Ramzesa II u 13. stoljeću prije Krista.
Od Khittae su nastali Kitijci ili Chittim (grčki Kition, rimski Citium, židovski Cethimus). Khittae je biblijsko ime za današnji Cipar.

Amorejci

Amoriti ili Amorićani (hebrejski ’emōrî, egipatski Amar, akadski Tidnum ili Amurrūm (što odgovara sumerskom MAR.TU ili Martu).
Isprva nomadi na području Sirije i Libanona, kasnije naseljavaju gradove u Mezopotamiji.


Šemovci

Šemu - praocu svih sinova Eberovih i starijem bratu Jafetovu - rodili se sinovi. Šemovi su sinovi: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud i Aram.

A Aramovi su sinovi: Us, Hul, Geter i Maš.

Arpakšad rodi Šelaha, Šelah rodi Ebera. Eberu su se rodila dva sina: jednomu bješe ime Peleg, jer se za njegova vijeka zemlja razdijelila. Njegovu je bratu bilo ime Joktan. Od Joktana se rodiše: Almodad, Šelef, Hasarmavet, Jerah, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Šeba, Ofir, Havila i Jobab. Sve su to sinovi Joktanovi. Njihova se naselja protezahu od Meše sve do Sefara, brdovitih krajeva na istoku. To su sinovi Šemovi prema svojim plemenima, jezicima i zemljama, po svojim narodima.

 

Elam

Elam (perzijski: ,ای لام ت مدنarapski: )ع يلام ح ضارةje jedna od najstarijih mezopotamskih civilizacija.

 

Ašur

Ašur "Step" ili "jaki" (sinovi Mirus i Mokil) - (Asirci/Sjeverni Iračani)

 

Arpakšad

Arpakšad je predak Abrahama.

Heber

Hebreji potječu od Ebera (Heber), praunuk Šema. Šest generacija nakon Hebera rođen je Abram (Abraham).
Jišmael i Izak rođeni su od Abrahama. Međutim, Jišmael je rođen od Abrahama i egipatske sluškinje Hagar. (Postanak 16, Galaćanima 4)
Sunniti Arapi (posebno arapski muslimani) smatraju da su potomci Jišmaela, često sebe nazivaju Jišmaelci.

Peleg

Pelazgi ili Pelasgians je ime kojim su starogrčki pisci nazivali domorodačko stanovništvo koje je u Grčkoj živjelo prije samih Grka.

 

Lud

The name "Luwian" comes from the name of the land, Luwiya (also spelled Luwia or Luvia), where the speakers lived. It is mentioned in the Hittite laws.

Lud (hebrejski: לוּד, asirski: Luddu; grčki: Λυδία) sin Šemov i unuk Noe, prema Postanku 10 "Tablica naroda". Potomci Lud obično su povezani s narodima Anatolije.

 

Aram

Aram (Heb. אֲרָם or'Ărām što znači "uzvišeni")

Aramejci su osnovali Damask, koji se nalazi između Palestine i Sirije".

Druga knjiga o Samuelu - Damaščanski su Aramejci došli u pomoć Hadadezeru, sopskome kralju..

Knjiga Postanka - Izaku je bilo četrdeset godina kad se oženio Rebekom, kćerkom Aramejca Betuela iz Padan Arama, a sestrom Aramejca Laban.


Prva knjiga Ljetopisa

Jafetovci

Sinovi Jafetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešek i Tiras. Gomerovi sinovi: Aškenaz, Rifat i Togarma. Javanovi sinovi: Eliša, Taršiš, Kitijci i Dodanci.

Hamovci

Hamovi sinovi: Kuš, Misrajim, Put i Kanaan. Kuševi sinovi: Seba, Havila, Sabta, Rama i Sabteka; Ramini sinovi: Šeba i Dedan. Kušu se rodi Nimrod, koji bijaše prvi vlastodržac na zemlji. Od Misrajima potekli su Ludijci, Anamijci, Lehabijci, Neftuhijci, Patrušani i Kasluhijci, od kojih su potekli Filistejci i Kaftorci. Kanaan rodi Sidona, svog prvenca, i Heta, i Jebusejce, Amorejce, Girgašane, Hivijce, Arkijce, Sinijce, Arvadijce, Semarijce i Hamatijce.

Šemovci

Šemovi sinovi: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud i Aram. Aramovi sinovi: Us, Hul, Geter i Mešek. Arpakšadu se rodi Šelah, Šelahu se rodi Eber. Eberu se rodiše dva sina: jednom bješe ime Peleg, jer se za njegova doba razdijelila zemlja. Njegovu je bratu bilo ime Joktan. Od Joktana se rodiše Almodad, Šelef, Hasarmavet, Jerah, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Šeba, Ofir, Havila i Jobab. Svi su to sinovi Joktanovi.

 • Od Jafeta je potekao Mešek
 • Šem - Aram od kojeg je potekao Mešek
 • Ham - Kuš od kojeg su potekli Havila, Šeba
 • Šem - Arpakšad - Šelah - Eber - Joktan od kojeg su potekli Šeba, Havila
 • Jafet - Javan, od kojeg su potekli Dodanci
 • Ham - Kuš - Rama od kojeg je potekao Dedan
 • Ham - Misrajim od kojeg su potekli Ludijci
 • Od Šema je potekao Lud
 • Jafet - Javan od kojeg su potekli Kitijci
 • Ham - Kanaan od kojeg je potekao Hat
 • Ham - Misrajim - Kaftorci od kojih su potekli Filistejci
 • Šem - Arpakšad - Šelah - Eber od kojeg je potekao Peleg

This is a work in progress. Please send corrections, suggestions and faceplates to: noeticacademydanel AT gmail.com

Index