Noetic Academy Danel - This is a work in progress. Please send corrections, suggestions and faceplates to: noeticacademydanel AT gmail.com

Veneti - Thalassocracy

Veneti su drevni stanovnici nekoliko europskih regija

  • Adriatic Veneti, drevni narod živjeli su na sjevernom jadranu.
  • Vistula Veneti, drevni povijesni narodi sjeverne središnje Europe, koji su živjeli u blizini rijeke Visle i Baltičkog mora.
  • Veneti (Gaul), drevna "Keltska” plemena opisana u antičkim izvorima, živjeli su u  današnjoj Brittany, Francuska.
  • Paphlagonian Veneti, drevni narod živjeli su na sjeveru Anatolije.

Prisutnost Veneta kroz drevne nazive

Regija Veneto i grad Venezia (Venecija). Baltičko more nekad zvano Venetic more (Venedos kolpos, Wendile mare), isto tako Venetic zaljev na sjevernom Jadranu. U Bretanji (sjeverozapadni poluotok Francuske) nalazimo Venetic zaljev i otok Vindilis. U antici po Cezaru (De Bello Gallico) u ovoj zemlji dominirali su Veneti.

Jezik Veneta

Njemački jezikoslovac, Aleksandar M. Schenker, tvrdi da vokabular slavenskih jezika, ne pokazuje da su rani Slaveni bili izloženi moru. Schenker tvrdi da proto-slavenski nije imao pomorsku terminologiju i tvrdi da nisu imali ni riječ za jantar, koji je bio najvažnija stavka izvoza sa obala Baltika do Mediterana.

Odnos između Veneta i Slavena

Izvorni Slaveni nisu koristili etnonim Veneti za opisati svoj ​​etos (koristili su izraz "ZLO-wene"). Prema tome, moguće je da su germanski narodi prenjeli etnonim Veneti na Slavene. Takvi transferi etnonima iz jedne skupine u drugu nisu neobični i često su se događali u povijesti.

Etnonim Veneti vrlo je proširen u Europi pa i u onim dijelovima u kojima sigurno nikada nije bilo Slavena i njihovih predaka; Veneti po kojima je ime dobila današnja Venecija živjeli su na jadranu, njihov jezik dovoljno je dobro poznat i posve je sigurno da nema nikakve veze sa slavenskim, to je jezik koji pokazuje osobite veze s italskim i germanskim jezicima.

U antičkoj Galiji, u blizini današnjega Vannesa, živjelo je jedno "keltsko” pleme koje se nazivalo Veneti, a u području Makedonije Herodot je zabilježio i jedno ilirsko pleme imenom Enetoí, što se pravilno izvodi iz starijega Wenetoi.

Iz onoga što o Venetima kaže Tacit ne možemo zaključiti gotovo ništa, osim da se vjerojatno radi o nekom negermanskom narodu ili skupini plemena. Imaju li Tacitovi Veneti ikakve veze sa Slavenima jednako je nepoznato kao i to, radi li se o ostatku istih Veneta koji su se u pretpovijesno doba nastanili na obalama Jadrana. U svakom slučaju, Germani su vrlo lako mogli prenijeti ime nekoga predslavenskog naroda na Slavene, kad su jednom s njima stupili u dodir.

»Ovdje je kraj Svebije. Da li da narode Peucinjana, Veneta i Fena pripišem Germanima ili Sarmatima, nisam siguran. Premda Peucinjani, koje neki zovu i Bastarnima, po govoru, nošnji, postojbini i prebivalištima žive kao Germani. U svih vlada prljavština i lijenost. Lica velikaša, zbog uzajamnih ženidaba, poprimila su nešto od ružnoće Sarmata. Veneti su mnogo toga preuzeli od njihovih običaja: što se god, naime, šuma ili planina izdiže između Peucinjana i Fena, tuda u razbojstvima krstare. Oni se ipak prije ubrajaju među Germane jer i kuće grade i štitove nose i raduju se iskustvu pješačenja i trčanju, što je sve suprotno od Sarmata, koji žive na kolima i na konju.« (Tacit, Germania 46, 1, 2).


Veneti (Galija)

"Galski" Veneti bili su pleme koje je potkraj željeznog doba živjelo na području Armorica, u današnjoj Bretanji. Opisivalo ih se kao narod moreplovaca, koji je gradio jedrenjake sa debelom oplatom, sposobne za plovidbu na obalama Atlantika.
Veneti su uspješno pružali otpor Cezaru te ga prisilili da sagradi vlastitu flotu. Iako su rimske galije na vesla ispočetka bile inferiorne brzim venetskim jedrenjacima. Cezarov admiral Decim Junije Brut Albin je na kraju kod današnjeg Morbihana, koristeći dugačke kuke, uspio uništiti venetsku flotu, te su na kraju poraženi i nestaju iz povjesti.


Eneti

Pylaemenes was the king of the Eneti tribe of Paphlagonia. He claimed to be related to Priam through Phineus, as the latter's daughter Olizone was married to Dardanus. He led his Paphlagonian forces to the Trojan War, as a Trojan ally. Pylaemenes was killed in battle by Menelaus of Sparta. - Pylaemenes

Pwenet - Eneti - Veneti

Land of Punt / Pwenet = Eneti = Veneti

 

Veneti - Thalassocracy


Veneti


Veneti


<< Troy Index The Tribe of Dan are the Danes? >>

This is a work in progress. Please send corrections, suggestions and faceplates to: noeticacademydanel AT gmail.com