Noetic Academy Danel - This is a work in progress. Please send corrections, suggestions and faceplates to: noeticacademydanel AT gmail.com

Ništa u kvantnoj fizici nije ništa

'U današnjoj fizici, zbog kvantne mehanike i teorije relativnosti na subatomskim razinama, ništa više nije ništa. To 'ništa' je kipuća juha virtualnih čestica koje se javljaju i nestaju u tako kratkom vremenu da ih ne možemo zabilježiti... Izravno ih ne možemo izmjeriti, ali možemo neizravno', kaže Krauss i potom predstavlja računalnu animaciju - simulaciju koja zorno pokazuje kako tzv. prazan prostor unutar protona uopće ne izgleda prazno, već kao masa koja kipti. Danas znamo da najveći dio mase protona - oko 90 posto - zapravo dolazi upravo iz tog praznog prostora. Drugim riječima, 90 posto mase našeg tijela i svega što nas okružuje dolazi iz tog praznog prostora. Međutim, kada na temelju te spoznaje pokušamo izračunati masu svega u svemiru, ispada da je ona neshvatljivo mnogo puta veća nego sva poznata masa i energija u svemiru, što je dosad najgore predviđanje u fizici. Kada bi to bilo istina, nas više ne bi bilo. Znanstvenici stoga to nisu ni spominjali. Zapravo su znali da je ispravan odgovor nula... ističe Krauss.

Ništa u kvantnoj fizici nije ništa

Što je to "ništa", što je to prazan prostor?
Što je to kipuća juha virtualnih čestica?
Što znači energija je na nuli?

Prazan prostor - Vakuum

U klasičnoj fizici vakuum je prazan prostor bez bilo kakve materije ili fizikalnih polja. U suvremenoj kvantnoj teoriji polja vakuum je ispunjen kvantnim fluktuacijama.

The strictest criteria to define a vacuum is a region of space and time where all the components of the stress–energy tensor are zero. It means that this region is empty of energy and momentum, and by consequence, it must be empty of particles and other physical fields (such as electromagnetism) that contain energy and momentum.

Vacuum state
QED vacuum

Vakuum - prividno prazan prostor

Sav prostor u svemiru je ispunjen nekakvim potencijalom koji nema nikakva fizikalana svojstva pa ga zato ni na koji način ne možemo opaziti, on je za fizičare isto što i ništa.

Prazan prostor je izvan je dosega fizike

"Prazan prostor" se ne može detektirati a sve što se ne može detektirati, mjeriti, računati, općenito gledajući, izvan je dosega fizike.An artist’s illustration of quantum vacuum fluctuations

Fizikalno filozofsko & matematičko "Ništa"

Fizikalno ništa i filozofsko ništa

U fizici ne postoji "ništa", jer ništa kao takvo je metafizička pojava, a fizika se time ne bavi. "Ništa" postoji u matematici i to se vrlo jednostavno ispisuje kao { }, a postoji i nula {0}. Zapravo "ništa" o kojem se govori kada se govori o stvaranju svemira iz ničega nije ništa već 0, tako da svemir zapravo nije nastao iz ničega već iz nule.

Stanje stvarnosti koja još ne postoji

Fizikalno ništa tj. vakuum nije ništa drugo nego "stanje stvarnosti" koja još ne postoji jer nema ni prostora ni vremena.

Svemir nastao iz kvantne fluktuacije

Negativna gravitacijska energija točno poništava pozitivnu energiju materije/energije, pa je ukupna energija jednaka nuli.
U tom slučaju svemir je mogao nastati iz nekakve kvantne fluktuacije.

The total energy of the Universe is zero

The total energy of the Universe is zero, "because the positive energy of matter is cancelled out by the negative energy of the gravitational field".Kvantni vakuum

Fluktuacije vakuuma

Casimir effect

Fluktuacija vakuuma je pojava koja se zasniva na kvantnomehaničkim relacijama "neodređenosti". Kvantna mehanika nas uči da je nakratko moguće narušiti zakone očuvanja i stvoriti nešto iz ničeg i da se ta pojava stalno odigrava svugdje u prostoru gdje se neprestano stvaraju mikroskopske čestice, te čestice ubrzo nakon toga ponovno nestaju.

Prazan prostor u potpunosti je ispunjen kvantnim poljima koja se mogu predočiti kao stalno stvaranje i anihiliranje virtualnih čestica.

Quantum fluctuation
Vacuum energy

Energija nulte točke

Koncept energije nulte točke potječe iz kvantne mehanike i načela neodređenosti koje je 1927. teoretski postavio fizičar Werner Heisenberg; zaključio je da je univerzum prožet temeljnom energijom koju ne možemo spoznati, jer je bez fluktuacija, ali povezuje sve i izvor je svih pojava u svemiru.

Nikola Tesla

"U svemiru imа sаmo jednа mаterijа i jednа vrhovnа energijа sа beskonаčnim brojem mаnifestаcijа životа."

Akasha

Akasha znači "gornje nebo" ili "prostor". Akaša je temelj i bit svih stvari u svemiru. To je jedna vječna i sve prožimajuća neprimjetna tvar.

Vakuum - izvor svih pojava u svemiru

Vakuum koji ispunjava cijeli prostor svemira samo je prividno prazan, energetski mrtav prostor. Ispunjen je neograničenom količinom potencijalne energije koja je, premda je ne možemo spoznati čulima, izvor svih oblika energije i svih vidljivih pojava u svemiru.Vacuum fluctuations

Kvantna pjena - tekstura svemira

Kvantna pjena je koncipirana kao temeljo tkivo svemira. Prostor nije gladak, umjesto toga prostor je "pjenast", tj. ima "nervoznu" prirodu. Predviđena ljestvica veličine kvantne pjene je oko deset milijardi puta manja od promjera vodikove jezgre, a koja se ne može mjeriti izravno.

Quantum foamQuantum foam

Chaos cosmogony

Grčki χάος znači "prazninu, velika praznina, ponor, bezdan", od glagola χαίνω "zijevati, biti širom otvorena, itd" To također može značiti prostor, prostranstvo zraka i donji ponor, beskonačnu tamu.

Pherecydes of Syros (fl. 6th century BC) interpretes chaos as water, like something formless which can be differentiated.

Hesiod and the Pre-Socratics use the Greek term in the context of cosmogony. Hesiod's "chaos" has been interpreted as a moving, formless mass from which the cosmos and the gods originated. In Hesiod's opinion the origin should be indefinite and indeterminate, and it represents disorder and darkness. Chaos has been linked with the term Tohua wa-Bohu of Genesis 1:2. The term may refer to a state of non-being prior to creation or to a formless state. In the Book of Genesis, the spirit of God is moving upon the face of the waters, and the earliest state of the universe is like a "watery chaos".

Chaos (cosmogony)Magnum Chaos represented by Lorenzo Lotto

Aether

Hipoteza o eteru

Počevši od Descartesa i Huygensa fizičari su, želeći sve pojave svesti na mehaniku, pretpostavljali da sav prostor ispunjava vrlo fina nezamjetna fluidna tvar (eter) koja ne pruža otpor gibanju tijela. Naprezanja, izobličenja i titranja etera držali su uzrokom sviju fizičkih pojava – gravitacije, električnih i magnetskih sila, rasprostiranja svjetlosti itd. Budući da bi eter, po svojim svojstvima, trebao biti idealan fluid koji se ne suprotstavlja gibanju uronjenih tijela podrazumijeva da u njemu vrijedi Galilejev princip ustrajnosti.

No, neprilike s hipotezom etera započele su kad je Hertz dokazao da je svjetlost transverzalni EM val., a takav val je moguć samo u krutom elastičnom mediju koji jedini može titrati transverzalno, što eter, po izvornoj pretpostavci, nije! Budući da se velikim naporom dorađena hipoteza o elastičnom eteru, kao nositelju električnih i magnetskih polja te EM valova, spoticala na nepremostive teškoće, napokon je bila odbačena. Najveća od njih bila je longitudinalno titranje etera koje ne postoji kod TEM valova.

Aether (classical element)

Luminozni eter

Albert Michaelson i Edward Morley 1887 god. izveli su eksperiment kojim su htjeli dokazati postojanje etera.

U to vrijeme se smatralo da se kompresijski val širi kao uzdužni val kroz nepokretan eter, baš kao i zvučni val kroz zrak. Ako se Zemlja vrti mora imati relativno kretanje u odnosu na nepokreti eter. Zaključili su kada se brzina svjetlosti mjeri na površini Zemlje treba dati različite rezultate kada se mjeri u smjeru rotacije i kada se mjeri okomito na rotaciju Zemlje oko svoje osi.

Michelson Morley eksperiment dokazao je da brzina svjetlosti ima istu konstantnu vrijednost bez obzira u kojem smjeru je mjerena. Iz ovog eksperimenta zaključeno je da eter ne postoji. Fizika je od tada napustila teoriju etera.

Kvantna teorija polja

Kvantna polja se ne ponašaju kao luminozni eter, ali na sličan način ispunjavaju sav prostor.

Luminiferous aether

Logika pozitivizma

Tvrditi da je Einsteinova teorija uklonila potrebu za eterom jer isti nije dokazan, tj. dokazano je da on ne postoji. Kako znanost uopće može dokazati da nešto ne postoji? Znanost je temeljena na logici pozitivizma i falsifikacije te testiranja modela, a ne nulifikacije moguće pojave. Što se tiče etera već godinama se isti uvodi u fiziku nazad pod različitim nazivima; prostorno-vremenski kontinuum, virtualne čestice, mehaničko-kvantne fluktuacije vakuuma, tamna tvar i energija, Higgsovo polje, gravitacijska polja itd....

Michelson-Morleyev eksperiment

Aether

Albert Einstein in 1920 "We may say that according to the general theory of relativity space is endowed with physical qualities; in this sense, therefore, there exists an Aether. According to the general theory of relativity space without Aether is unthinkable; for in such space there not only would be no propagation of light, but also no possibility of existence for standards of space and time (measuring-rods and clocks), nor therefore any space-time intervals in the physical sense. But this Aether may not be thought of as endowed with the quality characteristic of ponderable media, as consisting of parts which may be tracked through time. The idea of motion may not be applied to it."

Paul Dirac wrote in 1951: "Physical knowledge has advanced much since 1905, notably by the arrival of quantum mechanics, and the situation [about the scientific plausibility of Aether] has again changed. If one examines the question in the light of present-day knowledge, one finds that the Aether is no longer ruled out by relativity, and good reasons can now be advanced for postulating an Aether ... We have now the velocity at all points of space-time, playing a fundamental part in electrodynamics. It is natural to regard it as the velocity of some real physical thing. Thus with the new theory of electrodynamics [vacuum filled with virtual particles] we are rather forced to have an Aether".

Dirac odbacuje predodžbu vakuuma kao apsolutnoga ništa. Ta je predodžba dopuštena samo tako dugo dok se ostaje u okvirima nerelativističke kvantne teorije, pa se ispusti iz vida duboka srodnost svjetlosti i elementarnih čestica. Uistinu, i sam vakuum ima složenu prirodu. I prazan prostor gdje nema čestica i polja još uvijek nije „ništa. Diracovo shvaćanje vakuuma razrješuje staru suprotnost punoga i praznoga, koja je živo zanimala grčke filozofe. Danas više ne postavljamo metafizički jaz između atoma, koji jedino postoje, i praznoga prostora, koji nije ništa. Čini se da se čitava suvremena teorija razvija prema tom višem jedinstvu, gdje elementarne čestice dobivaju smisao tek u zajednici s čitavim prostorom.

Aether theories

Vakuum "Aether" - fluidna supstancija bez viskoznosti

Vakuum "Aether" možemo opisati kao fluidnu supstanciju bez viskoznosti, koja se ne suprotstavlja gibanju tijela i koja ne pruža otpor elektromagnetskim valovima. Vakuum ne možemo posmatrati kao neki poznati materijalni medij.


Luminiferous aether

  Index Spacetime >>

This is a work in progress. Please send corrections, suggestions and faceplates to: noeticacademydanel AT gmail.com